Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội nghị về Chính sách Du lịch có trách nhiệm của Việt Nam

 
Ngày 14/11/2013, hội nghị về Chính sách Du lịch có trách nhiệm đã diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút 200 đại biểu đến từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức tư nhân và tổ chức phi chính phủ để thảo luận về một khung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam.

Hội nghị do Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (do Liên minh Châu Âu tài trợ, gọi tắt là Dự án EU) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận khung chính sách đối với du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam do Dự án EU đề xuất, biện pháp và công cụ của chính sách có trách nhiệm, so sánh các thực tế được thực hiện và kinh nghiệm, các nhãn hiệu được công nhận trên thế giới dành cho các doanh nghiệp du lịch thân thiện với môi trường, bờ biển an toàn, các khách sạn tiết kiệm năng lượng…v.v. Hội nghị về Chính sách du lịch có trách nhiệm hướng tới việc thực hiện các giải pháp về du lịch bền vững và có trách nhiệm trong chính sách và vận hành, để kích thích đối thoại công tư trong thiết kế chính sách nhằm phổ biến những chính sách phát triển du lịch ở cấp tỉnh/điểm đến.

Các bài trình bày tại Hội nghị:

Bài phát biểu 1

Thách thức phát triển du lịch ở Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Trong suốt hai thập kỷ qua, ngành Du lịch đã tăng trưởng mạnh mẽ. Sự tăng trưởng của Du lịch Việt Nam có những tác động tích cực đến kinh tế, xã hội, môi trường. Tuy nhiên tăng trưởng du lịch cũng tạo ra những thách thức lớn đối với phát triển bền vững. Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định chuyển hướng tăng trưởng sang tập trung phát triển theo chiều sâu. Điều này quan trọng đối với phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, cung cấp dịch vụ du lịch tiêu chuẩn cao, nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính bền vững, tạo thương hiệu quốc tế và tăng sức cạnh tranh. Ngành Du lịch Việt Nam cần có hệ thống chính sách du lịch có trách nhiệm về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường để cân đối trong quá trình tăng trưởng. Trong bài trình bày này, Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch sẽ đưa ra những thách thức của phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam và định hướng về chính sách phát triển du lịch có trách nhiệm.  

  

Bài phát biểu 2

Khung Chính sách Du lịch có trách nhiệm của Việt Nam

Ông Kai Partale, Chuyên gia Ngành Du lịch, Dự án EU - ESRT

Du lịch có trách nhiệm nhận được sự quan tâm lớn và có cam kết trong một số lĩnh vực quan trọng, điều này được chứng minh qua những thí dụ như Trung tâm Hỗ trợ Khách du lịch, xúc tiến vai trò và trách nhiệm của các hiệp hội, nâng cao chất lượng dịch vụ, vệ sinh, an toàn và an ninh, Chương trình Bông sen xanh, Chiến lược marketing du lịch Việt Nam, và xây dựng các tiêu chuẩn du lịch có trách nhiệm trong bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam. Giữa năm 2013, Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ đã thiết lập một khung chính sách du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam với mục đích nhằm cung cấp cho ngành Du lịch một tài liệu hướng dẫn tổng thể gắn kết với những hành động cụ thể. Sáng kiến này nhằm đóng góp cho ngành Du lịch bền vững, có lợi nhuận, cạnh tranh hơn. Trong bài phát biểu, Ông Kai Partale đến từ Dự án EU - ESRT sẽ khai thác những cơ sở của Khung Chính sách Du lịch có trách nhiệm, căn cứ vào 6 nội dung sau: 1.Tạo du lịch thành một ngành kinh tế năng động và hiệu quả. 2. Hỗ trợ năng lực cạnh tranh với phát triển bền vững, 3. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi rộng, 4. Mở rộng kiến thức và hiểu biết, 5. Đầu tư vào nguồn nhân lực, vốn nhân sự, 6. Bảo tồn và nâng cao các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.


 

 

Bài phát biểu 3

Chính sách Du lịch thúc đẩy cạnh tranh điểm đến

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam


Là một ngành kinh tế tổng hợp, mọi hoạt động du lịch đều liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Để phát triển du lịch, mỗi quốc gia phải có một hệ thống chính sách với nội dung xuyên suốt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du lịch phát triển. Gần đây du lịch có xu thế chững lại, tốc độ phát triển không cao. Một trong nguyên nhân gây nên tình trạng này là chính sách phát triển du lịch chậm đổi mới, nhiều chính sách còn làm cản trở sự phát triển của du lịch. Trong bài trình bày, Ông Vũ Thế Bình sẽ điểm lại một số chính sách cần thiết phải triển khai để phát triển nhanh kinh tế du lịch, bao gồm: Quy hoạch du lịch, khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành Du lịch, an ninh an toàn của khách du lịch, tái thành lập Thanh tra chuyên ngành Du lịch, xúc tiến du lịch, nguồn nhân lực du lịch, phát triển du lịch có trách nhiệm, đẩy mạnh Chương trình kích cầu du lịch, sửa đổi Luật du lịch.
 

Bài phát biểu 4

Những tác động của các chính sách và kế hoạch du lịch không bền vững

Ông Ken Atkinson, Đại diện Hội đồng Tư vấn Du lịch

 

Trong phần trình bày, Ông Ken Atkinson sẽ đưa ra những tác động của các kế hoạch và chính sách du lịch không bền vững bao gồm các vấn đề sau

 
1.     Du lịch bền vững 
2.     Những thách thức chính đối với du lịch bền vững
3.     Các vấn đề chính sách của ngành Du lịch Việt Nam 
4.     Những tác động của du lịch không bền vững
5.     Những yêu cầu của một chính sách du lịch bền vững hơn    

 

 

 

 

 

Bài phát biểu 5

Đối thoại công tư để mang lại tối đa các đóng góp vào du lịch trách nhiệm

Ông Hà Thanh Hải, Trưởng nhóm Chuyên gia Dự án EU - ESRT

 

Một ngành du lịch lành mạnh phụ thuộc vào sự hợp tác phối hợp giữa các thành phần và bắt đầu bằng việc đối thoại xây dựng cởi mở giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp. Đối thoại công –tư là đối thoại giữa cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có liên quan đến sự phát triển du lịch với đại diện khối doanh nghiệp du lịch về một số vấn đề liên quan đến việc phát triển du lịch. Đối thoại công – tư là một cơ chế thường xuyên thực hành để phối hợp và cân bằng lợi ích của khu vực hành chính công và các nhà đầu tư du lịch và các nhà quản lý, điều hành các doanh nghiệp du lịch. Đối thoại hiệu quả sẽ giúp các thành phần (Nhà nước và doanh nghiệp) xác định được các mục tiêu chung cũng như xác định được vai trò của mỗi thành phần để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. Trong bài phát biểu, Ông Hà Thanh Hải thuộc Chương trình Nâng cao Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội sẽ đề cập một số lĩnh vực mà đối thoại công - tư có thể tập trung gồm: Marketing và quảng bá; quy hoạch điểm đến và phát triển sản phẩm; xây dựng chính sách, chiến lược phát triển nguồn nhân lực,… cũng như chia sẻ kinh nghiệm đối thoại, hợp tác công tư trong tổ chức và phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2006.


 

 

Bài phát biểu 6

Những công cụ chính sách và hành động của Du lịch bền vững, có trách nhiệm và cạnh tranh

Ông Janez, Sirse, Cố vấn trưởng Dự án EU - ESRT

 

Bài trình bày cho thấy tầm quan trọng của sự phát triển, thực hiện và giám sát các công cụ và những hành động chính sách du lịch bền vững và có trách nhiệm trong tất cả ba lĩnh vực du lịch hiện đại: khối nhà nước với xây dựng chính sách và thực hiện, khối doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ, khách du lịch và những người dân địa phương với những thái độ của họ. Thực hiện các công cụ có trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam sẽ làm tăng chất lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch, làm giàu trải nghiệm của khách du lịch và làm tăng tính cạnh tranh của ngành. Chính sách du lịch có trách nhiệm rất quan trọng với Việt Nam tại thời điểm này khi phát triển du lịch nhanh, và đang xây dựng hình ảnh quốc tế và công nhận tầm quan trọng của du lịch trong nền kinh tế quốc dân và xã hội. 


File đính kèm:
Download Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Du lịch


Tin đưa ngày: 21/11/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch