Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Lịch sự kiện tháng 2/2012

 
Liệt kê các hoạt động do Dự án ESRT thực hiện hoặc tham gia trong tháng 2/2012.

[Hội thảo] Phổ biến chiến lược phát triển du lịch 2011 – 2020

Ngày: 8/2/2012

Địa điểm: Hạ Long (Quảng Ninh)

Thực hiện: Bộ VHTTDL

 

[Phiên họp] Họp thường niên của Bộ VHTTDL

Ngày: 9/2/2012

Địa điểm: Hạ Long (Quảng Ninh)

Thực hiện: Bộ VHTTDL


[Nhiệm vụ] Giám sát và đánh giá Dự án

Ngày: 13/2 - 5/3/2012

Địa điểm: Văn phòng BQL Dự án

Thực hiện: Chuyên gia Quốc tế

 

[Phiên họp] Họp giữa Dự án Lux với các Hiệu trưởng các trường Du lịch

Ngày: 15 – 17/3/2012

Địa điểm: Cần Thơ

Thực hiện: Dự án Lux-Development với sự tham gia của Bộ phận Đào tạo Dự án ESRT


[Hội thảo] Xây dựng pháp luật Du lịch và tái kích hoạt Hệ thống VTOS

Ngày: 29/2/2012

Địa điểm: Đà Nẵng

Thực hiện: Bộ phận Đào tạo


[Hội thảo] Xây dựng pháp luật Du lịch và tái kích hoạt Hệ thống VTOS

Ngày: 2/3/2012

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện: Bộ phận Đào tạo
Tin đưa ngày: 01/02/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch