Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Chính thức phê duyệt tài liệu VTOS Nghề Lễ tân (Phiên bản 2013)

 
Ngày 13/1/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã ký công văn thông qua tài liệu Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghề Lễ tân (phiên bản 2013).

Căn cứ kết luận đánh giá của Hội đồng Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch (VTCB), Tổng cục Du lịch đã thông qua bộ tài liệu Tiêu chuẩn VTOS - Nghề Lễ tân (phiên bản 2013) do Dự án EU xây dựng để sử dụng cho các khóa đào tạo trong khuôn khổ hoạt động của Dự án. 

 

Tổng cục Du lịch giao Dự án EU làm việc với các trường đào tạo du lịch và các doanh nghiệp du lịch để giới thiệu, phổ biến, áp dụng tài liệu Tiêu chuẩn VTOS nhằm nâng cao năng lực thực hiện công việc với các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm cho lực lượng lao động của ngành.

 

Dự án EU sẽ tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn VTOS khác để trình Hội đồng VTCB thẩm định trước khi trình Tổng cục Du lịch phê duyệt. 9 tiêu chuẩn nghề còn lại bao gồm:

1.     Phục vụ trên tàu thủy du lịch

2.     Vận hành doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.     Hướng dẫn du lịch

4.     Thuyết minh du lịch

5.     Phục vụ nhà hàng

6.     Phục vụ buồng

7.     Điều hành du lịch và đại lý lữ hành

8.     Chế biến món ăn

9.     Quản trị khách sạn
Tin đưa ngày: 14/01/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch