Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Lịch sự kiện tháng 3/2012

 
Liệt kê các hoạt động do Dự án ESRT thực hiện hoặc tham gia trong tháng 3/2012.

Hội thảo thực hiện Luật Du lịch và triển khai Hệ thống VTOS

Ngày: 2/3/2012

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện: Bộ phận Đào tạo

 

Cuộc họp thiết kế và xây dựng Hệ thống Giám sát và đánh giá cho VTCB

Ngày: 7/3/2012

Địa điểm: Hà Nội

Thực hiện: Bộ phận Đào tạo, VTCB và Chuyên gia Quốc tế

 

Cuộc họp về Giám sát và Đánh giá cho SNV

Ngày: 7/3/2012

Địa điểm: Văn phòng SNV

Thực hiện: Bộ phận Đào tạo và SNV

 

Chuẩn bị thầu

Ngày: 7 – 13/3/2012

Địa điểm: Văn phòng BQL Dự án

Thực hiện: Bộ phận Tài chính và Chuyên gia Quốc tế

 

Cuộc họp về Giám sát và Đánh giá cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Ngày: 8/3/2012

Địa điểm: Văn phòng Viện NCPTDL

Thực hiện: Viện NCPTDL và Chuyên gia Quốc tế

 

Cuộc họp về Giám sát và Đánh giá với Vụ Thị trường, Vụ Lữ hành và Vụ Khách sạn của Tổng cục Du lịch

Ngày: 9/3/2012

Địa điểm: Văn phòng TCDL

Thực hiện: Vụ Thị trường, Vụ Lữ hành và Vụ Khách sạn và Chuyên gia Quốc tế

 
Cuộc họp Giám sát và Đánh giá với Sở VHTTDL Quảng Ninh

Ngày: 12/3/2012

Địa điểm: Quảng Ninh

Thực hiện: Sở VHTTDL Quảng Ninh và Chuyên gia Quốc tế

 

Họp báo cáo về chuyến công tác Giám sát và Đánh giá với Phái đoàn EU

Ngày: 16/3/2012

Địa điểm: Phái đoàn EU

Thực hiện: Chuyên gia Quốc tế

 

Bàn giao của Chuyên gia 2

Ngày: 26/3/2012

Địa điểm: Văn phòng BQL Dự án

   Thực hiện: Chuyên gia 2Tin đưa ngày: 01/03/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch