Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Lịch sự kiện tháng 4/2012

 
Liệt kê các hoạt động do Dự án ESRT thực hiện hoặc tham gia trong tháng 4/2012.

Chuyên gia Chính 2 (Kai Partale) bắt đầu nhiệm vụ

Ngày: 1/4/2012

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Dự án

Thực hiện: Chuyên gia 2

 

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Dự án ESRT và Dự án SNV/HITT

Ngày: 4/4/2012

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Dự án

 

Chuyến công tác về Hướng kết quả

Ngày: 8 – 13/4/2012

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Dự án

Thực hiện: Chuyên gia Quốc tế

 

Trình bày với TCDL và Phái đoàn EU về thời gian còn lại của Kế hoạch Hoạt động năm 1

Ngày: 10/4/2012

Địa điểm: Văn phòng TCDL

Thực hiện: BQL Dự án

 

Họp tổ giúp việc cho 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Ngày: 18 – 21/4/2012

Địa điểm: Hà Giang

Thực hiện: Tổ giúp việc, SNV, Batik, Caritas, VISTA và Bộ phận Đào tạo
Tin đưa ngày: 01/04/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch