Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Nội dung phiên họp cấp cao hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung

 
Ngày 27/2/2014, phiên họp cấp cao về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) đã diễn ra tại thành phố Huế do Tổng cục Du lịch chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU.

Trọng tâm của phiên họp là về phát triển Du lịch có Trách nhiệm ở Việt Nam dựa trên các nguyên tắc môi trường và xã hội. Đây là cơ hội để các đơn vị trong ngành du lịch ngồi lại với nhau nhằm hình thành định hướng cho các mục tiêu có trách nhiệm mà không làm ảnh hưởng tới môi trường vốn có đặc thù riêng và dễ bị tổn thương, cũng như tới sự toàn vẹn của nền văn hóa.

Dưới đây là nội dung chi tiết bài trình bày của các diễn giả tại phiên họp:
Bài viết liên quan:

Ký kết Biên bản thỏa thuận Hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung

Thông cáo báo chí Phiên họp hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung

Hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung
Tin đưa ngày: 27/02/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch