Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Ký kết Biên bản thỏa thuận Hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung

 
Ngày 27/2/2014, tại khách sạn Hương Giang, thành phố Huế, phiên họp về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung (Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng cục Du lịch cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Dự án EU.

Sau khi nghe các diễn giả/chuyên gia trình bày những nội dung tổng quan về mối liên kết hợp tác hiện tại giữa ba tỉnh, phân tích, đánh giá những lợi thế cũng như những khó khăn trong việc phát triển du lịch trong vùng, cùng với những hỗ trợ về mặt kĩ thuật của Dự án EU dành cho khu vực này, các đại biểu đều nhận thấy nhu cầu cần tăng cường hơn nữa mối liên kết hợp tác ba tỉnh bởi mối liên kết này càng chặt chẽ bao nhiêu thì lợi ích do ngành du lịch đem lại cho địa phương sẽ ngày càng tăng lên bấy nhiêu, góp phần thúc đẩy nền kinh tế cũng như thực hiện các hoạt động văn hóa - xã hội khác.

Xuất phát từ chính nhu cầu bức thiết ấy mà một Biên bản thỏa thuận Hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung đã được đại diện lãnh đạo UBND ba tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng kí kết ngay trong phiên họp này. Theo đó, nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa ba tỉnh tập trung chủ yếu ở bốn lĩnh vực:

1. Xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch địa phương

2. Phát triển sản phẩm du lịch

3. Quảng bá, xúc tiến du lịch

4. Phát triển nhân lực du lịch

Đây được coi là cơ sở để khai thác hợp lý tiềm năng du lịch của từng địa phương và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của khu vực một cách bền vững.

Bài viết liên quan:

Nội dung phiên họp cấp cao hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung

Thông cáo báo chí Phiên họp hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung

Hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền TrungTin đưa ngày: 27/02/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch