Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Lịch sự kiện tháng 5/2012

 
Liệt kê các hoạt động do Dự án ESRT thực hiện hoặc tham gia trong tháng 5/2012.

Phiên họp lần thứ 24 của UNWTO và Hội nghị cấp cao của UNWTO về Du lịch xanh

Ngày:3 - 4/5/2012

Địa điểm: Chiang Mai (Thái Lan)

Thực hiện: UNWTO, với sự tham gia của đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Dự án ESRT

 

Hội thảo về giảm nghèo và tạo việc làm bền vững thông qua Du lịch

Ngày: 7 - 8/5/2012

Địa điểm: Hội An

Thực hiện: ILO với sự tham gia của Bộ phận Đào tạo Dự án ESRT

 

 

Chuyến công tác tại Lào Cai (trong đó có mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo và bảo vệ môi trường bền vững)

Ngày: 8 - 10/5/2012

Địa điểm: Lào Cai

Thực hiện: Bộ VHTTDL

 

 

Bàn giao từ Chuyên gia 1 cho BQL Dự án

Ngày: 11/5/2012

Địa điểm: VP BQL Dự án

Thực hiện: Chuyên gia 1

 

 

Chuyến công tác hỗ trợ BQDA về Đánh giá và Giám sát cùng Lập kế hoạch Dự án

Ngày: 15/5/2012

Địa điểm: VP BQL Dự án

Thực hiện: Chuyên gia quốc tế

 

 

Mở thầu dịch vụ

Ngày: 28/5/2012

Địa điểm: VP BQL Dự án

Thực hiện: Bộ phận Tài chính

 

 

Hội thảo với các doanh nghiệp du lịch về sửa đổi luật du lịch

Ngày: Dự kiến tuần thứ 4 tháng 5

Địa điểm: Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện: Hiệp hội Du lịch phối hợp với Dự án ESRT
Tin đưa ngày: 01/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch