Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo “Phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong mối liên kết với vùng Tây Bắc”

 
Ngày 13/3/2014 sắp tới, Hội thảo “Phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong mối liên kết với vùng Tây Bắc” sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì của UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng cục Du lịch và Dự án EU.

Hội thảo này là một trong những hoạt động kỉ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hội thảo nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giá trị mới của di tích lịch sử Điện Biên Phủ, từ đó đưa ra các giải pháp khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch Điện Biên nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên nói chung. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng hướng tới tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên với các tỉnh trong cả nước, đặc biệt với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Chương trình Hội thảo tập trung ở 4 phần chính:

Phần I: Bảo tổn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử gắn với Điện Biên Phủ

Phần II: Phát triển du lịch Điện Biên trên cơ sở khai thác tiềm năng và nguồn lực gắn với di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Phần III: Liên kết phát triển du lịch Điện Biên trong mối quan hệ với các tỉnh Tây Bắc

Phần IV: Khảo sát một số di tích tại Thành phố Điện Biên Phủ

Để biết chi tiết chương trình Hội thảo, vui lòng tải file đính kèm dưới đây.


File đính kèm:
Download Chương trình chi tiết Hội thảo Điện Biên


Tin đưa ngày: 07/03/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch