Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Điển hình về Du lịch có trách nhiệm - VITM 2014

 
Dự án EU sẽ một lần nữa hỗ trợ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) được tổ chức từ ngày 3/4 - 6/4/2014 tại Hà Nội.

 

Với sứ mệnh truyền tải thông điệp Du lịch có trách nhiệm, về mặt chiến lược, Dự án EU sẽ tham gia Hội chợ Du lịch lần này với ba hoạt động chính: thiết kế gian trưng bày Du lịch có trách nhiệm tại Hội chợ nhằm phổ biến thông tin về các nguyên tắc và thực tiễn triển khai Du lịch có trách nhiệm, hỗ trợ gian trưng bày của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, đồng thời sẽ đóng góp ba bài thuyết trình tại Hội nghị VITM 2014 về các chủ đề có liên quan đến du lịch có trách nhiệm.

 

Gian trưng bày du lịch có trách nhiệm của Dự án EU sẽ cung cấp cho ngành Du lịch, các cơ quan nhà nước trong và ngoài ngành những thông tin chỉ dẫn để triển khai hành động có trách nhiệm. Đây là một sự tiến triển tất yếu từ gian của Dự án EU tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2013, khi gian trưng bày khi đó đã tập trung vào giới thiệu khái niệm du lịch có trách nhiệm, giải thích những nguyên tắc chính và những lợi ích từ việc hành động cũng như những hậu quả nếu không hành động.

 

Mẫu thiết kế của gian trưng bày lần này sẽ là một sản phẩm mang tính tương tác khác của Dự án EU, điều đã trở thành thương hiệu được khẳng định về phương pháp tiếp cận truyền thông của Dự án.

 
Tin đưa ngày: 31/03/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch