Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Giới thiệu tài liệu Tóm tắt Đánh giá nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013

 
Dự án EU xin trân trọng giới thiệu tài liệu Tóm tắt Đánh giá nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013. Tài liệu này được Dự án xây dựng dựa trên thực tiễn và đòi hỏi của ngành Du lịch. Đó là một ngành luôn thay đổi phụ thuộc vào kỳ vọng của khách hàng, thị trường, sản phẩm, công nghệ và dịch vụ; việc dự đoán và đối phó với những thay đổi này là một thách thức quan trọng đối với du lịch Việt Nam.

Mục đích của Đánh giá nhu cầu đào tạo quốc gia cho ngành du lịch tại Việt Nam là đưa ra thông tin cập nhật nhất về nhu cầu đào tạo và kỹ năng của các tổ chức và doanh nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam ở cả khu vực công và tư. Nghiên cứu chỉ ra các nhu cầu kỹ năng ở tất cả các vùng và địa phương trong cả nước, nhu cầu của các lĩnh vực du lịch đang nổi và nhu cầu cụ thể của nhóm đối tượng là phụ nữ và người dân tộc thiểu số đang tìm kiếm công việc trong ngành Du lịch. Đồng thời, tài liệu này cũng nhằm dự đoán và giải thích một loạt các thay đổi đang ảnh hưởng đến các tác động lên du lịch về các kỹ năng mà du lịch Việt Nam yêu cầu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, cuộc khảo sát được tiến hành thông qua một bộ các bảng hỏi được thiết kế riêng và các cuộc phỏng vấn mục tiêu dành cho các công ty du lịch và đại lý lữ hành; chủ các cơ sở lưu trú và nhà hàng; các công ty vận tải liên quan đến du lịch; các nhà tổ chức du lịch MICE, du lịch sinh thái, văn hóa, di sản, mạo hiểm và thể thao; nghề thủ công và bán lẻ, các công ty công nghệ; các trường đào tạo nghề du lịch; và các tổ chức trong khu vực công chủ chốt.

Tài liệu Đánh giá nhu cầu đào tạo trong ngành Du lịch được xem là một báo cáo quốc gia. Báo cáo này:

- Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về nhu cầu kĩ năng và đào tạo cho ngành du lịch Việt Nam ở cấp độ quốc gia và cấp tỉnh

- Cung cấp các phân tích bối cảnh trong đó làm nổi bật môi trường cụ thể và các đặc trưng của ngành du lịch Việt Nam

- Xác định các lĩnh vực thiếu hụt kỹ năng và những thách thức trong tuyển dụng

- Cung cấp các phân tích công việc trong đó xác định các yêu cầu đào tạo chủ yếu cho các công việc chuyên môn chính của ngành du lịch

- Xác định các yêu cầu kĩ năng mới và đang nổi trong ngành du lịch

- Xác định các kỹ năng và năng lực mà người lao động du lịch cần phải có trong tương lai

Tải xuống: Tóm tắt Đánh giá Nhu cầu đào tạo Du lịch

 
Tin đưa ngày: 15/05/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch