Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn vận hành Trung tâm thông tin Du lịch Việt Nam

 
Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch Việt Nam. Tài liệu này được thiết kế như một nguồn tham khảo thực tiễn nhằm hỗ trợ các tổ chức có mong muốn thiết lập một Trung tâm Thông tin Du lịch tại Việt Nam.

Ngày nay, khách du lịch lên kế hoạch du lịch của mình thông qua rất nhiều các nguồn thông tin, do đó, các Trung tâm thông tin Du lịch đi vào hoạt động để lấp khoảng trống trong việc hỗ trợ khách du lịch trong chuyến du lịch của họ tại địa phương mình. Đồng thời hỗ trợ nền kinh tế địa phương thông qua việc cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương quảng bá mình một cách trực tiếp đến du khách.

Hướng dẫn này đưa ra một cách nhìn đơn giản nhưng toàn diện, bao quát cả ba giai đoạn của một quá trình, đó là lập kế hoạch, thiết kế và vận hành. Đó là:

- Phần 1: Giới thiệu về các trung tâm thông tin du lịch, tập trung vào nhu cầu, chức năng và thị trường dành cho các trung tâm này cũng như thực trạng các trung tâm thông tin du lịch ở Việt Nam hiện nay.

- Phần 2: Kiểm tra/Đánh giá các vấn đề liên quan tới hoạch định trung tâm thông tin du lịch, ví dụ như lựa chọn địa điểm thích hợp, quyết định quy mô các sản phẩm và dịch vụ sẽ cung cấp, các yêu cầu về thiết kế và bố trí, nhu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị và các biển chỉ dẫn.

- Phần 3: Hướng dẫn về vận hành và quản lý, bao gồm cả các đề xuất về cách thức thực hiện các dịch vụ khách hàng có chất lượng, hình thức bề ngoài và vệ sinh lao động cho nhân viên, nguồn nhân lực, quản trị văn phòng, và cách thức xây dựng quan hệ đối tác.

Tài liệu hướng dẫn này có thể là mối quan tâm của không chỉ các cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh, huyện và địa phương, mà của cả các tổ chức phi chính phủ làm việc với các điểm đến du lịch, các tổ chức trong khu vực tư nhân tại các điểm tham quan, thậm chí là các cộng đồng địa phương mong muốn thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm thông tin Du lịch tại địa phương mình.

Thực tế cho thấy các Trung tâm thông tin Du lịch công ở Việt Nam còn rất hạn chế về quy mô, trong khi ngành Du lịch Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng (số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy lượng khách quốc tế tăng hơn gấp ba, từ 2,1 triệu năm 2000 lên 6.8 triệu vào năm 2012, và khách du lịch nội địa cũng tăng gần gấp ba, từ 11,7 triệu năm 2000 lên 32,5 triệu năm 2012), điều này cho thấy nhu cầu rất lớn đối với việc mở rộng các Trung tâm thông tin Du lịch của nhà nước và địa phương tại Việt Nam.

Tải xuống: Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm thông tin Du lịch Việt Nam
Tin đưa ngày: 15/05/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch