Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Giới thiệu tài liệu Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về Nghề Du lịch

 
Dự án EU xin trân trọng giới thiệu tài liệu Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về Nghề Du lịch.

Bộ tài liệu này bao gồm bốn tài liệu nhỏ, đó là:

1, Sách Hướng dẫn dành cho Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về Nghề Du lịch được xây dựng như là một tài liệu tham khảo thiết yếu cho các chính sách quan trọng, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các Cơ quan Du lịch quốc gia trong khu vực ASEAN. Đồng thời, Sách Hướng dẫn này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do lao động của những nhân lực hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn và được chứng nhận giữa các nước thành viên ASEAN. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn nghề du lịch được xem là một trong những yêu cầu quan trọng của Cộng đồng ASEAN. Mục tiêu của Thỏa thuận này là để tạo thuận lợi cho tính linh động của các Nghề Du lịch, nhằm dễ dàng trao đổi thông tin dựa trên năng lực giáo dục và đào tạo dành cho các nghề du lịch, và để cung cấp các cơ hội hợp tác và xây dựng năng lực trong các nước thành viên ASEAN.

2, Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo là tài liệu tham khảo cần thiết cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề Du lịch để rà soát chương trình đào tạo và văn bằng. Từ đó đảm bảo rằng chúng phù hợp với hoặc liên kết với Chương trình du lịch chung ASEAN nhằm cấp ra những văn bằng thích đáng cho sinh viên hoặc người thực tập. Bên cạnh đó, các cơ sở này cũng cần thảo luận với Hội đồng lao động du lịch quốc gia để xem xét xem các văn bằng hoặc các chương trình đào tạo hiện tại phải điều chỉnh hoặc thay đổi như thế nào nhằm đáp ứng các yêu cầu của ASEAN về thừa nhận văn bằng du lịch lẫn nhau.

3, Sách hướng dẫn dành cho người lao động du lịch là tài liệu tham khảo cần thiết, khuyến khích những người lao động du lịch và khách sạn được rà soát trình độ bằng cấp hiện có nếu mong muốn được làm việc ở các quốc gia khác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Sách hướng dẫn này sẽ cố gắng trả lời các vấn đề như Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Nghề Du lịch trong ASEAN hoạt động như thế nào, những yêu cầu đối với người lao động du lịch nếu muốn làm việc tại các quốc gia khác trong ASEAN…

4, Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở lữ hành và khách sạn là tài liệu tham khảo cần thiết, khuyến khích những người lao động du lịch và khách sạn được rà soát trình độ bằng cấp hiện có nếu mong muốn được làm việc ở các quốc gia khác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Sách hướng dẫn này sẽ cố gắng trả lời các vấn đề như Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Nghề Du lịch trong ASEAN hoạt động như thế nào, những yêu cầu đối với các cơ sở lữ hành và khách sạn khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN được hình thành vào năm 2015.

Tải xuống:

Sách Hướng dẫn dành cho Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về Nghề Du lịch

Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

Sách hướng dẫn dành cho người lao động du lịch

Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở lữ hành và khách sạn
Tin đưa ngày: 16/05/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch