Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Kết quả khảo sát Nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013 theo từng lĩnh vực

 
Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013 theo từng lĩnh vực. Khảo sát này được Dự án xây dựng dựa trên thực tiễn và đòi hỏi của ngành Du lịch – một ngành luôn thay đổi phụ thuộc vào kỳ vọng của khách hàng, thị trường, sản phẩm, công nghệ và dịch vụ.

Mục đích của Đánh giá nhu cầu đào tạo quốc gia cho ngành du lịch tại Việt Nam là đưa ra thông tin cập nhật nhất về nhu cầu đào tạo và kỹ năng của các tổ chức và doanh nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam ở cả khu vực công và tư. Do đó, Khảo sát Đánh giá Nhu cầu Đào tạo được thực hiện thông qua một bộ các câu hỏi được thiết kế riêng và các cuộc phỏng vấn mục tiêu trên các lĩnh vực sau. Khảo sát được tiến hành trên các lĩnh vực cụ thể sau:

- Lĩnh vực cơ sở lưu trú

- Lĩnh vực Lữ hành và Điều hành tour

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các Vụ/đơn vị của Tổng cục Du lịch

- Lĩnh vực tham quan Du lịch

- Lĩnh vực phục vụ Du lịch

- Lĩnh vực Nhà hàng và ẩm thực

- Lĩnh vực vận chuyển

- Lĩnh vực Spa và chăm sóc sức khỏe

- Lĩnh vực Du lịch thể thao

- Lĩnh vực Du lịch sinh thái

- Lĩnh vực Du lịch văn hóa

- Lĩnh vực Nghề thủ công và Bán lẻ

- Lĩnh vực Hội nghị, Sự kiện

- Các trường Trung cấp và Cao đẳng dạy nghề Du lịch

Kết quả Khảo sát này sẽ giúp dự đoán và giải thích một loạt các thay đổi đang ảnh hưởng đến các tác động lên du lịch về các kỹ năng mà du lịch Việt Nam yêu cầu.

Tải xuống: Kết quả khảo sát Nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013 theo từng lĩnh vực
Tin đưa ngày: 29/05/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch