Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS tại Hà Nội

 
Từ ngày 31/5 đến ngày 3/6/2014, khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS đầu tiên do Dự án EU tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Hoạt động này nằm trong Chương trình phát triển đội ngũ Đào tạo viên VTOS theo hệ thống tiêu chuẩn VTOS mới phiên bản 2013 của Dự án EU. Tất cả 18 học viên tham gia khóa tập huấn đều đã là các Đào tạo viên VTOS có nhiều kinh nghiệm giảng dạy đến từ các cơ sở đào tạo du lịch và doanh nghiệp du lịch.Đặc biệt, giảng viên của khóa tập huấn, ông Chris Benke, là người đã trực tiếp tham gia xây dựng cả hai bộ tiêu chuẩn VTOS. Đồng thời, ông từng là giảng viên chính của các Chương trình Phát triển Đào tạo viên và Chương trình Phát triển Thẩm định viên nghề VTOS của Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam từ năm 2005 - 2010 do EU tài trợ.Khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS tiếp theo của Dự án sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5/6 đến ngày 8/6/2014 với 19 học viên tham gia.

Từ 37 giảng viên đào tạo VTOS của hai khóa tập huấn này, Dự án sẽ sàng lọc và tiếp tục bồi dưỡng một số giảng viên để trong thời gian tới, các giảng viên này sẽ triển khai 30 Hội thảo Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn nghề VTOS mới, thực hiện khoảng 15 tới 20 Hội thảo cập nhật Hệ thống VTOS mới cho khoảng 400 – 500 đào tạo viên VTOS cũ và tổ chức 10 khóa đào tạo cho khoảng 200 đào tạo viên VTOS mới.
Tin đưa ngày: 04/06/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch