Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo: “Tiêu chí và Quy trình chứng nhận Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”

 
Nhằm mục tiêu thống nhất những hiểu biết chung về Du lịch có trách nhiệm đồng thời đưa ra những yêu cầu tối thiểu trong phát triển và kinh doanh cho các doanh nghiệp du lịch, ngày 26/6/2014, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) tổ chức Hội thảo: “Tiêu chí và Quy trình chứng nhận Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.

Mục tiêu của Hội thảo là làm rõ được các vấn đề về Du lịch có trách nhiệm và Bộ tiêu chuẩn Du lịch có trách nhiệm; Các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá Du lịch có trách nhiệm và Quy trình thực hiện đánh giá và công nhận doanh nghiệp Du lịch có trách nhiệm.

Về phương diện hoạt động này, ông Trương Nam Thắng, Cán bộ phát triển Ngành của Dự án EU cho biết: “Dự án EU đang tích cực hỗ trợ và đóng góp nhiều hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho các nhóm đối tượng. Dự án đã xây dựng một Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm với 13 bài, dành cho ba nhóm đối tượng: cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng địa phương. Từ Bộ công cụ này, chúng tôi đã xây dựng 16 bài giảng dưới dạng trình chiếu để triển khai một chuỗi các khóa Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm trên khắp cả nước”.

Dưới đây là bài trình bày của Tiến sĩ Phạm Trương Hoàng tại Hội thảo:
Tin đưa ngày: 26/06/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch