Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo: “Báo cáo Kết quả Chương trình Điều tra Khách Du lịch giai đoạn 1 thí điểm tại một số điểm đến”

 
Nhằm hỗ trợ công tác quản lý điểm đến theo nguyên tắc Du lịch có trách nhiệm, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2014, Dự án EU đã huy động nhóm chuyên gia tiến hành điều tra khách du lịch Giai đoạn 1 tại năm điểm đến thí điểm, gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long và Sapa.

Thông qua việc tổ chức điều tra khách du lịch, Dự án EU hỗ trợ nâng cao năng lực về công tác thống kê của Tổng cục Du lịch, bao gồm việc thu thập, phân tích, quản lý và phổ biến những thông tin và số liệu của Ngành, từ đó giúp Tổng cục Du lịch thực hiện được các nghiên cứu chuyên sâu về thống kê du lịch.

Với mục đích tóm tắt kết quả thực hiện của Giai đoạn 1, đồng thời tham vấn ý kiến các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, ngày 27/6/2014, Ban quản lý Dự án EU đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật báo cáo “Kết quả Điều tra khách du lịch giai đoạn 1 thí điểm tại một số điểm đến”.Cuộc điều tra trong Giai đoạn 1 đã tiếp cận và lấy ý kiến của 1543 khách du lịch, trong đó có 786 khách quốc tế và 757 khách nội địa. Kết quả của cuộc khảo sát đã nêu bật được nhu cầu và đòi hỏi của du khách tại các điểm đến. Trong số những khách lưu trú qua đêm, khách du lịch quốc tế dành phần lớn nhất trong tổng số chi phí cho chỗ ở, sau đó là cho các dịch vụ ăn uống. Ngược lại chi phí của khách trong nước phần nhiều dành cho ăn uống, sau đó là phương tiện đi lại và chỗ ở.

Tại năm điểm đến, những điều khiến du khách hài lòng và thích nhất là cảnh quan thiên nhiên và sự thân thiện của người dân địa phương. Nhìn chung, cả nhóm khách quốc tế và nội địa đều nhận xét các điểm đến được khảo sát rất thân thiện với môi trường và du khách đến đây đều tôn trọng văn hóa và môi trường tại địa phương.

Dự kiến giai đoạn 2 của Chương trình Điều tra khách du lịch sẽ được tiến hành vào tháng 7 và tháng 8 năm nay, bao gồm cả điều tra trực tuyến.

 
Tin đưa ngày: 27/06/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch