Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo rà soát các chương trình đào tạo VTOS

 
Nhằm mục đích rà soát các chương trình đào tạo Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS), Ban Quản lý Dự án EU, chuyên gia quốc tế của Dự án và các Giảng viên, Đào tạo viên VTOS, các cán bộ đã trực tiếp tham gia triển khai các khóa tập huấn theo tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 trong thời gian vừa qua đã cùng tham dự một Hội thảo kĩ thuật do Dự án EU tổ chức vào ngày 16/7/2014.

Hội thảo đã rà soát lại các nội dung kỹ thuật của các khóa tập huấn đã được triển khai thí điểm theo tiêu chuẩn VTOS mới cho các nghề Quản lý khách sạn, Thuyết minh du lịch và Phục vụ trên tàu thủy du lịch. Các chuyên gia đã đóng góp ý kiến để điều chỉnh các chương trình và nội dung tập huấn để sát hơn với Tiêu chuẩn VTOS và đáp ứng đúng kỳ vọng của học viên.Bên cạnh việc rà soát và góp ý điều chỉnh các tài liệu đào tạo các khóa tập huấn kỹ thuật, hội thảo cũng đã trao đổi về một nội dung quan trọng là xây dựng chương trình và phương pháp triển khai khóa tập huấn Đào tạo Đào tạo viên VTOS (VTOS Train of Trainer). Đồng thời, các nội dung kỹ thuật cho khóa tập huấn "Cập nhật kĩ năng đào tạo theo tiêu chuẩn VTOS" cho đội ngũ Đào tạo viên VTOS đã được công nhận từ Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 và các Hội thảo phổ biến tiêu chuẩn VTOS trên phạm vi cả nước cũng là vấn đề được bàn luận trong Hội thảo này.

 
Tin đưa ngày: 16/07/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch