Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

 
Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới đòi hỏi có những biện pháp sáng tạo, mới mẻ để các điểm đến và thị trường du lịch có thể đối mặt với những thách thức mới. Dịch vụ tư vấn có chất lượng cao cho ngành Du lịch là vô cùng cần thiết trong việc nghiên cứu và xác định các đặc điểm nổi bật của điểm đến và cơ hội để tăng cường khả năng thu hút khách từ khắp nơi trên thế giới.

Thách thức này mở ra cơ hội cho Viện Nghiên cứu, Phát triển Du lịch (NCPTDL), cơ quan trực thuộc Tổng cục Du lịch. Để xác định được những thách thức và cơ hội giúp Viện NCPTDL có thể nắm được vị trí quan trọng này, Dự án EU đã tiến hành các bản Phân tích Chức năng Nội bộ đối với Viện NCPTDL, các nghiên cứu du lịch và các lĩnh vực phát triển ở Việt Nam từ đó làm tiền đề cho sự hình thành kế hoạch Phát triển Chiến lược cho Viện NCPTDL.

Bản kế hoạch mở ra một tầm nhìn mới cho Viện NCPTDL với việc “trở thành một đơn vị hàng đầu về nghiên cứu, tư vấn và đào tạo du lịch đồng thời trở thành một cơ quan danh tiếng trong cộng đồng khoa học du lịch quốc tế và khu vực”..


Theo mô hình đề xuất, Viện NCPTDL sẽ:

- Phát triển hơn nữa năng lực của Viện trong các công trình nghiên cứu phân tích (kinh doanh thông minh)


- Nâng cao kỹ năng của Viện trong việc thiết kế các chiến lược hướng dẫn phát triển du lịch ở Việt Nam


- Có khả năng cung cấp biện pháp để chuyển đổi các chiến lược du lịch thành hoạt động thực tiễn trong tổ chức, phát triển nhân lực, marketing (bao gồm quản lý đổi mới đối với sản phẩm, thị trường, quy trình) và kiểm tra.

Thực hiện các kiến nghị trong bản Kế hoạch Phát triển Chiến lược, Viện NCPTDL sẽ có khả năng đưa ra những phương án hoạt động sáng tạo hơn, hỗ trợ hiệu quả hơn cho việc phát triển chính sách du lịch, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực tới việc xây dựng các chiến lược quảng bá điểm đến dựa trên nền tảng của hợp tác và liên kết.

Các kiến nghị khác của bản Kế hoạch Phát triển Chiến lược bao gồm:

- Xây dựng vai trò của Viện thành một “tổ chức tư duy và tư vấn (think tank)” quốc gia về du lịch trong khảo sát thị trường và giám sát kinh tế du lịch, nâng cao vai trò của Viện trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ hoạch định chính sách du lịch, phát triển bền vững và là cơ quan nắm rõ về các ví dụ điển hình trong phát triển điểm đến.


- Sáng tạo và tiến hành một chiến lược phát triển tổ chức rộng khắp đất nước dựa trên việc xây dựng các chi nhánh đại diện ở các thành phố lớn của Việt Nam


- Mở rộng mô hình tiếp cận dự án nghiên cứu và liên kết với các trường đại học quốc gia hàng đầu Việt Nam, các viện nghiên cứu và và các trường đại học quốc tế.

Dự án EU cam kết hỗ trợ cung cấp đào đạo, tư vấn, lập kế hoạch phát triển và hỗ trợ Viện trong việc thiết lập, liên kết với cộng đồng du lịch trong và ngoài nước để Viện có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra trong Kết hoạch Phát triển Chiến lược.

 

 
Tin đưa ngày: 04/08/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch