Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Khóa tập huấn về Quản lý Dự án cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch

 
Từ ngày 5 tới ngày 8/8/2014 tại Hà Nội, Dự án EU đã tổ chức khóa tập huấn về Quản lý Dự án do chuyên gia quốc tế thực hiện. Khóa tập huấn dành cho cán bộ nghiên cứu cùng các cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Viện NCPTDL).

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm xây dựng và phát triển năng lực cho cán bộ của Viện NCPTDL để hiểu sâu sắc hơn về phương pháp phân tích tình hình thực tế giúp việc xây dựng các sản phẩm, dịch vụ và dự án du lịch. Khóa tập huấn cũng đề cập đến biện pháp giải quyết khó khăn, các rào cản đối với các dự án và thách thức đối với việc phát triển điểm đến.

 

K
hóa tập huấn do chuyên gia Martin Fontanari đến từ Đức giảng dạy trong bốn ngày, được triển khai dưới hình thức giảng dạy, thực hành và làm bài tập nhóm. Hai nhóm cán bộ của Viện NCPTDL, mỗi nhóm gồm 15 người, đã tham gia vào khóa tập huấn và giải quyết các vấn đề về chiến lược và tổ chức, thông qua một loạt các nhiệm vụ điều hành và bài tập liên quan để từ đó có thể ứng dụng vào công việc của mình.

 

Các kỹ thuật điều hành quản lý dự án sẽ giúp hình thành phương thức, chương trình hành động và đảm bảo có được kết quả đầu ra khả thi đối với các dự án trong tương lai. Với các kỹ thuật này, cán bộ nghiên cứu và cộng tác viên của Viện NCPTDL được trang bị một bộ công cụ mới để làm việc trực tiếp với các khách hàng trong những dự án. Họ có thể tích hợp kiến thức khoa học và thực tế nhờ phương thức hợp tác và thống nhất khi các bên liên quan cùng tham gia.


 

Trong năm 2014, Dự án tập trung hỗ trợ Viện NCPTDL xây dựng chiến lược phát triển thông qua ba chuyến công tác. Chuyến công tác thứ nhất diễn ra vào tháng 2/2014, tập trung vào phân tích thể chế và phát triển. Chuyến công tác thứ hai đang được triển khai, tập trung vào tiến trình lập kế hoạch hành động thực tế, còn chuyến công tác cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 2/2015 nhằm giúp Viện thực sự “chuyển mình”.


 

Với sự hỗ trợ dài hạn trong ba chuyến công tác, Viện NCPTDL được hy vọng sẽ trở thành một đơn vị hàng đầu về nghiên cứu, tư vấn và đào tạo du lịch đồng thời trở thành một cơ quan danh tiếng trong cộng đồng khoa học du lịch quốc tế và khu vực.

 

Thông tin tham khảo:

 

1)     Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

2)     Nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Tin đưa ngày: 05/08/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch