Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo “Phương pháp xây dựng Dự án - Nghiên cứu điển hình tốt”

 
Tiếp theo hai khóa tập huấn về Quản lý Dự án được tổ chức từ ngày 5 - 8/8/2014, trong hai ngày 12 - 13/8/2014, Dự án EU đã tổ chức Hội thảo với tên gọi: “Phương pháp xây dựng Dự án - Nghiên cứu điển hình tốt” cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

Tham gia Hội thảo là các cán bộ, chuyên viên của Viện và năm chuyên gia hợp tác với Viện, hiện đang là giảng viên của một số trường Đại học tại Hà Nội. Hội thảo tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch trong việc xây dựng đề xuất cho các dự án dựa trên những bài học điển hình tốt. Do đó, thảo luận và làm việc nhóm là những hoạt động chủ đạo trong Hội thảo này.Có hai cách tiếp cận được chuyên gia Martin Fontanari áp dụng trong Hội thảo. Một là cung cấp các thông tin cụ thể về một điểm đến, sau đó các thành viên chia nhóm để tiến hành việc đề xuất xây dựng một dự án cho điểm đến đó dựa trên một khung dự án mẫu do chuyên gia cung cấp, sau đó chuyên gia sẽ đưa ra nhận xét và trình bày bài học điển hình tốt từ chính một dự án thành công đã được thực hiện cho điểm đến này. Hai là chuyên gia trình bày một bài học điển hình tốt trước, sau đó các nhóm sẽ áp dụng các phương pháp học được để xây dựng các dự án khác có nội dung liên quan đến các dịch vụ mà Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có thể cung cấp trong tương lai.Từ Hội thảo này, các thành viên được chia sẻ kinh nghiệm từ chính những bài học đã thành công trong thực tế tại Đức, Luxemburg... Bên cạnh đó, họ còn được tập huấn về phương pháp xây dựng dự án theo cách chuyên nghiệp, từng bước cụ thể và thực tế và có thể áp dụng một cách linh hoạt vào điều kiện của Việt Nam.


Tin đưa ngày: 13/08/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch