Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Họp Ban Chỉ đạo Dự án lần thứ nhất năm 2014

 
Ngày 14/8/2014, phiên họp Ban Chỉ đạo Dự án EU đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn (trưởng BCĐ Dự án) cùng với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo từ các Bộ ngành liên quan và đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Báo cáo về giai đoạn nửa đầu Kế hoạch Hoạt động số 3 (1/1/2014 - 30/6/2014), ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án, trình bày các kết quả nổi bật mà Dự án đạt được. Theo đó, Dự án đã hỗ trợ ngày càng có hiệu quả các hoạt động của Tổng cục Du lịch nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển du lịch. Bên cạnh đó, các tổ chức quản lý điểm đến được tăng cường hình thành với sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương. Hơn nữa, trong thời gian qua, Dự án cũng đã hoàn thành giai đoạn phát triển tiêu chuẩn nghề du lịch VTOS hài hòa với tiêu chuẩn của ASEAN.Trong nửa sau KHHĐ số 3, Dự án sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện các hoạt động đã được phê duyệt nằm trong cả hợp phần: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế, Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và quan hệ đối tác công-tư và Giáo dục và Đào tạo nghề Du lịch.
Tin đưa ngày: 14/08/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch