Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Khảo sát học tập các điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm

 
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch và đại diện cộng đồng địa phương tìm hiểu một số ví dụ điển hình về thực hành Du lịch có trách nhiệm, Dự án EU đã xây dựng bốn chuyến khảo sát học tập các điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm đến một số khu vực tiêu biểu trong cả nước dành cho nhóm đối tượng này.

Chuyến khảo sát được xây dựng nhằm giúp các cán bộ quản lý nhà nước tại các địa phương có những hiểu biết thực tế về những tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động du lịch Việt Nam đối với môi trường và xã hội. Đồng thời, hiểu được lợi ích của việc áp dụng Du lịch có trách nhiệm trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện phát triển du lịch. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các địa phương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong thực hành Du lịch có trách nhiệm trên thực tế.

Tham gia đoàn khảo sát, đại diện mỗi địa phương gồm: đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Du lịch, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Du lịch, đại diện Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và đại diện lãnh đạo của một trung tâm cộng đồng địa phương.

Chuyến khảo sát đầu tiên được tổ chức cho đại diện 4 tỉnh Tây Bắc: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đến tham quan tại 3 tỉnh miền Trung: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam trong 5 ngày, từ 09/9 - 13/9/2014.

Ba chuyến khảo sát còn lại sẽ được Dự án tiếp tục tổ chức trong tháng 9 và tháng 10 tới đây.

Một số hình ảnh họp đoàn của chuyến khảo sát đầu tiên tại Dự án EU ngày 8/9/2014:

 


Tin đưa ngày: 09/09/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch