Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Kết quả thảo luận chủ đề Marketing và Xúc tiến du lịch

 
Trong khuôn khổ Hội nghị về Sự bền vững của Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam 2014được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 13/11/2014, các đại biểu đã chia làm ba nhóm thảo luận về các chủ đề Marketing và Xúc tiến du lịch, Quản lý điểm đến và năng lực cạnh tranh và Giáo dục và Đào tạo nghề. BQL Dự án EU xin trân trọng giới thiệu kết quả thảo luận được tổng hợp từ ý kiến của các đại biểu trong nhóm thảo luận về chủ đề Marketing và Xúc tiến du lịch.

1. Làm thế nào để cải thiện hoạt động quảng bá điểm đến Việt Nam? 

• Phải có chiến lược marketing tổng thể và lâu dài

• Phải có kế hoạch hành động cụ thể cho từng năm và từng giai đoạn

• Chiến lược và kế hoạch hành động phải được phổ biến cho các bên liên quan

• Nâng cao vai trò và quyền hạn của TCDL như một cơ quan chuyên môn

• Có sự kết hợp hài hòa giữa cơ quản quản lý trung ương và địa phương trong hoạt động quảng bá xúc tiến

• Phải có nguồn kinh phí hợp lý từ phía nhà nước

• Tăng cường huy động các nguồn lực thông qua hợp tác công – tư và hợp tác giữa du lịch với các ngành khác.

 

2. Làm thế nào để cải thiện hoạt động quảng bá điểm đến vùng? 

• Việc quảng bá điểm đến vùng do các tổ chức quản lý điểm đến vùng đảm nhiệm chính

• Sự hợp tác giữa tổ chức quản lý vùng với các doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá xúc tiến được thuận tiện và dễ dàng hơn và cần khai thác mạnh hơn lợi thế này

 

3. Làm thế nào để cải thiện hoạt động quảng bá điểm đến địa phương? 

• Cần có sự nhận thức đúng về vai trò của du lịch từ cấp lãnh đạo địa phương

• Cơ quan chuyên môn về du lịch cần có năng lực tư vấn cho lãnh đạo

• Triển khai bài bản và có kế hoạch

• Phát huy nguồn lực từ phía các doanh nghiệp du lịch và các ban ngành địa phương khác 

 

4. Hợp tác và đối thoại Công-Tư cần được phát huy như thế nào trong quảng bá điểm đến VN? 

• Do nguồn ngân sách cho hoạt động quảng bá xúc tiến hạn hẹp, nên việc phát huy nguồn lực từ các doanh nghiệp trong và ngoài ngành du lịch là rất quan trọng;

• Quan tâm đến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, trong khi thể hiện sự quan tâm và các ưu đãi khác

• Đa dạng hóa các hình thức hợp tác công – tư

• Cần lưu ý đến các yếu tố trên trong việc xây dựng chiến lược marketing, kế hoạch hành động và kế hoạch cho từng chiến dịch và sự kiên cụ thể

 

5. Chúng ta cần làm gì để quảng bá điểm đến VN một cách có trách nhiệm? 

• Phải có sự thống nhất từ quan điểm, mục tiêu, đến hình thức quảng bá xúc tiến giữa các đối tác liên quan bao gồm từ cơ quan quản lý nhà nước cũng như ở địa phương và doanh nghiệp

• Trung thực, khách quan trong công tác quảng bá, xúc tiến

 
Tin đưa ngày: 17/11/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch