Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Kết quả thảo luận chủ đề Quản lý điểm đến và năng lực cạnh tranh

 
Trong khuôn khổ Hội nghị về Sự bền vững của Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam 2014được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 13/11/2014, các đại biểu đã chia làm ba nhóm thảo luận về các chủ đề Marketing và Xúc tiến du lịch, Quản lý điểm đến và năng lực cạnh tranh và Giáo dục và Đào tạo nghề. BQL Dự án EU xin trân trọng giới thiệu kết quả thảo luận được tổng hợp từ ý kiến của các đại biểu trong nhóm thảo luận về chủ đề Quản lý điểm đến và năng lực cạnh tranh.

1. Chức năng của Quản lý điểm đến

Câu hỏi đặt ra:

• Những điểm chung và khác biệt giữa Ban Chỉ đạo Du lịch vùng hiện nay (ví dụ Ban Chỉ đạo du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng) với mô hình Ban Điều phối phát triển Du lịch vùng do dự án EU đề xuất?

• Giữa Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh hiện nay với Ban Điều phối Du lịch tỉnh  do dự án EU đề xuất?

 

Ý kiến đại biểu: 

• Giống nhau về mặt địa lý quản lý hành chính, hợp tác công tư.

• Khác nhau về tập trung 3 vấn đề mà Dự án EU đã nêu; thành phần không rộng như Dự án EU đề xuất;

• Không thành lập Ban điều phối tỉnh; Chỉ thành lập Ban điều phối vùng để đảm bảo liên kết các tỉnh;

• Duy trì Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh như hiện nay;

• TCDL tổ chức cuộc họp bầu Ban điều phối vùng, bầu thành viên;

• Mở rộng thành phần Ban chỉ đạo DL, và có hướng dẫn;

• Các tỉnh có thể chủ động mở rộng thành phần. Dự án EU sẽ có góp ý với từng tỉnh;

• Sau cuộc họp báo cáo TCDL. TCDL gửi thông báo cho các tỉnh, làm cho hướng lâu dài có lợi cho DL Việt Nam. 

 

2. Thành phần của Ban Quản lý điểm đến

Câu hỏi đặt ra:

• Ban Điều phối Du lịch tỉnh có nên là một phần của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh hay chỉ cần mở rộng thành viên của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh với đại diện của các thành phần? Tại sao?

• Vì sao Ban Điều phối Du lịch tỉnh cần có 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu?

 

Ý kiến đại biểu: 

• Ban chỉ đạo quản lý về mặt nhà nước

• Tên là Ban điều phối Du lịch cấp tỉnh thì chưa thấy được vai trò

• Ban chỉ đạo DL hoạt động khó khăn – nên mở rộng, bổ sung các thành phần khác vào BCD, thành lập ban quản lý điểm đến

• Các điểm đến DL cũng cần có ban quản lý tại điểm

• Ban chỉ đạo cấp vùng hoạt động còn hạn chế - phát triển thành Ban quản lý điểm đến các vùng

• Mở rộng thành phần BCD, tùy điều kiện từng tỉnh

• Thành lập Ban Điều phối du lịch vùng

 

3. Tổ công tác

Câu hỏi đặt ra:

• Có nên thành lập 3 Tổ công tác (Phát triển sản phẩm du lịch  - Marketing – Đào tạo nhân lực và quản lý chất lượng) như Dự án EU đề xuất?

• Có cần thiết thành lập các Tổ công tác khác?

 

Ý kiến đại biểu: 

• Đồng ý thành lập 3 tổ công tác, trách nhiệm sẽ cao hơn, mỗi tổ thực hiện chuyên môn riêng

• Tổ trưởng tổ công tác các tỉnh tham gia tổ công tác của vùng để hoạt động chuyên sâu, trách nhiệm sẽ cao hơn

 

4. Quỹ hoạt động

Câu hỏi đặt ra:

• Làm thế nào để thu hút và động viên được nguồn lực của các doanh nghiệp và các thành phần khác cùng tham gia quản lý điểm đến?

• Nguồn tài chính cho các hoạt động của Ban Điều phối Du lịch tỉnh và Ban Điều phối phát triển Du lịch vùng?

 

Ý kiến đại biểu: 

• Đề án thành lập quỹ vướng nhiều khó khăn (phí, cơ chế thuế, cơ chế thành lập, hoạt động quỹ thu chi không thuộc trong quy định nào của nhà nước?…);

• Hợp tác công tư để hai bên cùng có lợi; Cần cơ chế thu chi;

• Trích từ % doanh thu của doanh nghiệp;

• Bộ VHTTDL/ TCDL/ Dự án EU có ý kiến với địa phương về thành lập quỹ để làm cơ sở; chấp nhận là hoạt động hợp pháp không tính thuế;

• Bộ VHTTDL, bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn về trích % thành lập quỹ, đồng ý cơ chế cho phép, tháo gỡ khó khăn để hình thành quỹ hoạt động thuận lợi;

• Có thể huy động đóng góp của doanh nghiệp cho những hoạt động nhỏ, vốn ban đầu;

• Chính sách hỗ trợ từ nhà nước

 
Tin đưa ngày: 17/11/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch