Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Kết quả thảo luận chủ đề Giáo dục và Đào tạo nghề

 
Trong khuôn khổ Hội nghị về Sự bền vững của Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam 2014được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 13/11/2014, các đại biểu đã chia làm ba nhóm thảo luận về các chủ đề Marketing và Xúc tiến du lịch, Quản lý điểm đến và năng lực cạnh tranh và Giáo dục và Đào tạo nghề. BQL Dự án EU xin trân trọng giới thiệu kết quả thảo luận được tổng hợp từ ý kiến của các đại biểu trong nhóm thảo luận về chủ đề Giáo dục và Đào tạo nghề.

1. Vai trò và hỗ trợ của Cơ quan Quản lý Nhà nước

* Vai trò:

- Đầu tư hạ tầng cho công tác đào tạo:

• khung chương trình

• tiêu chuẩn

• đào tạo giáo viên

- Đưa ra các quy định thống nhất đồng bộ hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy định đào tạo, quy định tuyển dụng lao động

 

* Hỗ trợ:

- Định hướng cho các cơ sở đào tạo nghề, dự báo thị trường lao động

- Hỗ trợ xúc tác hợp tác giữa trường và các doanh nghiệp

- Tổ chức thi, sát hạch, chứng nhận

- Thống nhất tiêu chuẩn đào tạo

- Hỗ trợ hợp tác quốc tế

- Công nhận và tạo điều kiện cho các hiệp hội nghề nghiệp phát triển

- Thành lập cơ quan để thẩm định sinh viên, người lao động và cơ sở đào tạo. Công nhận một số Cơ sở đào tạo chất lượng cao

 

2. Cải thiện hình ảnh và chương trình đào tạo du lịch tại các Cơ sở đào tạo

- Xây dựng chương trình đào tạo cho các nghề mới

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là phương pháp dạy nghề

- Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá khoa học và chuẩn mực, làm thước đo đo lường kết quả đào tạo

- Cần quy định rõ vị trí công việc của từng chương trình đào tạo

- Thống nhất tiêu chuẩn chất lượng đầu ra

- Cơ chế quy định trách nhiệm của doanh nghiệp với trường và ngược lại trong đào tạo lao động

 

3. Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo du lịch để nâng cao chất lượng đào tạo

- Vận hành kế hoạch đào tạo theo căn cứ theo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (hợp tác đôi bên cùng có lợi)

- Có kế hoạch phối hợp với doanh nghiệp để theo dõi, giám sát sinh viên thực tập (giáo viên kiểm tra định kỳ với doanh nghiệp)

- Có cơ chế để doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng bài giảng, giảng dạy, đánh giá sinh viên tại các trường đào tạo

- Có cơ chế và và quy đinh trách nhiệm trong việc hợp tác giữa trường và doanh nghiệp về việc chấp nhận và tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp cũng như trách nhiệm của trường

 

4. Các ý kiến khác

- Cần hỗ trợ đào tạo viên tại chỗ cho lao động đã làm việc tại doanh nghiệp

- Tiếp tục phát triển đội ngũ đào tạo viên VTOS cho khối doanh nghiệp

- Gắn tiêu chuẩn tỉ lệ nhân viên đạt tiêu chuẩn VTOS với xếp hạng khách sạn (cấp sao, tái thẩm định sao) một cách sâu rộng hơn

- Quản lý nhà nước không áp đặt bắt buộc tiêu chuẩn  tất cả các nghề, nhằm đảm bảo quyền tự do con người

 
Tin đưa ngày: 17/11/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch