Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội nghị Tổng kết 2014 của Hiệp hội Du lịch

 
Ngày 10/1/2015, Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai công tác năm 2015 của Hiệp hội Du lịch đã diễn ra tại Thanh Hóa.

Hội nghị có sự tham dự của 70 đại biểu tới từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Bộ Nội vụ, đại diện BQL Dự án EU và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, chuyên gia Kai Partale của Dự án EU đã có bài tham luận về vai trò của Hiệp hội trong Đối thoại công tư để phát triển du lịch.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam hiện có 2 hiệp hội chuyên ngành (Hiệp hội Lữ hành và Hiệp hội Khách sạn) và 40 hiệp hội Du lịch tỉnh với gần 3.000 thành viên doanh nghiệp và cá nhân trong cả nước.

Trong 3 năm gần đây, Hiệp hội DL VN đã có nhiều cố gắng và thành công nhất định trong hoạt động hội. Một trong những dấu ấn nổi bật là Hội chợ du lịch quốc tế VITM tổ chức tại HN trong 2 năm 2013 và 2014. Hội chợ VITM 2015 sẽ tiếp tục được tổ chức vào đầu tháng 4/2015.

Dự án EU đã và tiếp tục hỗ trợ cho Hiệp hội DLVN trong các hoạt động quan trọng như tổ chức Hội chợ VITM, các phiên họp và hội thảo chuyên đề và đặc biệt là hỗ trợ xây dựng Kế hoạch phát triển HH DL VN theo hướng quốc tế hóa. Bắt đầu từ năm 2015, Dự án sẽ từng bước hỗ trợ nâng cao năng lực về đào tạo cho Hiệp hội.
Tin đưa ngày: 12/01/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch