Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Giới thiệu trang web VTOS

 
Trang web hướng dẫn về Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam phiên bản 2013 đã được Dự án EU-ESRT hoàn thiện và đăng tải trên mạng tại địa chỉ http://vtos.esrt.vn

Khi truy cập trang web, người dùng sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn VTOS, bao gồm các bậc trình độ, cấu trúc, các chứng chỉ và đơn vị năng lực VTOS. 

 

Thông qua trang web hướng dẫn tiêu chuẩn VTOS, Dự án EU-ESRT phổ biến rộng rãi tài liệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 cho 10 nghề trong du lịch, giúp người lao động, người sử dụng lao động, giáo viên và học sinh các trường du lịch có thể dễ dàng tiếp cận, áp dụng và thực hiện theo tiêu chuẩn VTOS nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cũng như hiệu quả đào tạo nghề du lịch một cách thống nhất.

 

Trang web có phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, xin quý vị vui lòng truy cập tại địa chỉ  http://vtos.esrt.vn

  

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN VTOS

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Du lịch tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội, do Liên minh Châu Âu tài trợ, được giao nhiệm vụ sửa đổi bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) do Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” xây dựng. Bộ tiêu chuẩn VTOS sửa đổi được phát triển mở rộng bao gồm cả các lĩnh vực được xác định là quan trọng đối với Việt Nam, ví dụ như Thuyết minh Du lịch, Phục vụ trên Tàu thủy Du lịch và Vận hành Cơ sở lưu trú nhỏ, cũng như mở rộng thành năm bậc nghề từ nhân viên tập sự cho tới quản lý cấp cao.

 

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN (Tiêu chuẩn Năng lực chung về nghề Du lịch trong ASEAN - ACCSTP). Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi sẽ góp phần nâng cao chất lượng của ngành Du lịch thông qua việc triển khai thực hiện, định hướng công tác đào tạo và hội nhập khu vực.

 

Tin liên quan:

Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) phiên bản mới tích hợp nội dung du lịch có trách nhiệm

http://esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=344&itemid=602

 

Địa chỉ tải 10 tài liệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 - tiếng Anh và tiếng Việt

http://esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=344&itemid=683

 

 

 
Tin đưa ngày: 11/02/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch