Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo kỹ thuật xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014

 
Sáng ngày 24/3/2015, tại Hà Nội, Dự án EU-ESRT đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014, nhằm tham vấn các bên liên quan tới ngành Du lịch để nâng cao chất lượng Báo cáo. Đây là hoạt động của Dự án EU-ESRT nhằm tăng cường năng lực cho Tổng cục Du lịch về công tác thống kê du lịch và phân tích tác động kinh tế của du lịch.

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014 là Báo cáo thứ hai do Dự án hỗ trợ kỹ thuật sau Báo cáo thí điểm đầu tiên cho năm 2013. Mục tiêu của báo cáo là đưa ra đánh giá có chất lượng về hoạt động của ngành trong một năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Du lịch đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, bao gồm đóng góp vào GDP, thu nhập và việc làm.

 

Hội thảo có sự tham dự của hơn 30 đại biểu đến từ các các Vụ chức năng /Viện/ Trung tâm của Tổng cục Du lịch, đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công An, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Vietnam Airlines và thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch.

 Tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Hà Văn Siêu khẳng định rằng: “Xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam là một công việc khó, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm và có sự tham gia của nhiều đơn vị trong ngành và các bên liên quan. Lần đầu tiên, Báo cáo đã đưa được ra đánh giá sự đóng góp của Du lịch đối với nền kinh tế, vì vây Báo cáo thật sự cần thiết và có ích đối với tất cả các bên liên quan ngành Du lịch”.

 

Ông Siêu cũng bày tỏ sự tin tưởng, với những hỗ trợ kỹ thuật tích cực của Dự án EU-ESRT thông qua việc xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013 và 2014, ngành Du lịch sẽ có được một nền tảng tốt để có thể tự tiếp tục xây dựng Báo cáo cho những năm sau.
Ông David McEwen - chuyên gia quốc tế về thống kê của Dự án EU-ESRT đã trình bày những đánh giá tổng quan về quá trình xây dựng và kết quả của Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất để cải thiện Báo cáo 2014, cùng với việc chia sẻ những kinh nghiệm từ các Báo cáo thường niên Du lịch của nhiều nước trên thế giới.

 

Các nội dung dự kiến trong Báo cáo 2014

1          Hoạt động du lịch toàn cầu năm 2014

2          Tổng quan về kết quả hoạt động du lịch Việt Nam 2014

3          Đóng góp của Du lịch vào nền kinh tế Việt Nam năm 2014

4          Hoạt động xúc tiến và Marketing năm 2014

5          Tổng quan về hoạt động lưu trú du lịch năm 2014

6          Tổng quan về hoạt động Lữ hành năm 2014

7          Triển vọng phát triển Du lịch năm 2015

8          Phụ lục A: Các bảng số liệu thống kê

9          Phụ lục B: Phương pháp luận
Hội thảo xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch 2013

http://esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=344&itemid=544

Hội thảo trình bày Dự thảo Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam

http://esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=344&itemid=670

 
Tin đưa ngày: 24/03/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch