Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Dự án EU-ESRT hỗ trợ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2015

 
Nối tiếp thành công từ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2013 và 2014, năm nay, Dự án EU-ESRT tiếp tục tham gia và hỗ trợ Hội chợ VITM 2015 diễn ra từ ngày 3 - 6/4/2015 tại Hà Nội.

Ý tưởng xây dựng gian trưng bày năm 2015 của Dự án là sự tiếp nối ý tưởng từ gian trưng bày của những năm trước. Năm nay, gian trưng bày sẽ tập trung giới thiệu các kết quả đã đạt được và có tác động mạnh mẽ đến ngành Du lịch Việt Nam, thuộc 3 hợp phần: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế, Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và Đối thoại công-tư và Giáo dục và Đào tạo nghề trong ngành Du lịch.Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng chủ đề “Việt Nam - Đất nước của Di sản” của Hội chợ VITM năm nay, gian trưng bày của Dự án cũng dành một phần để giới thiệu các hỗ trợ của Dự án đối với các Di sản văn hóa. Đồng thời, hội thảo với chủ đề “Du lịch có trách nhiệm và Di sản Văn hóa” cũng được Dự án EU-ESRT tổ chức vào ngày 3/4/2015 với khoảng 200 đại biểu tham dự.

Ngoài ra, tham gia Hội chợ VITM năm nay, Dự án EU-ESRT sẽ tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Việt Nam khảo sát khách tham quan hội chợ thông qua xây dựng các mẫu khảo sát và cách  thu thập thông tin. Đồng thời, Dự án cũng tiếp tục hỗ trợ thiết kế và xây dựng gian trưng bày giúp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng như tại Hội chợ VITM 2013 và 2014.Với sứ mệnh truyền tải thông điệp Du lịch có trách nhiệm, Dự án EU-ESRT không ngừng đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm tại các hội nghị, sự kiện và hội chợ thương mại giống như hội chợ VITM để cung cấp những ý kiến tư vấn kỹ thuật cho ngành Du lịch Việt Nam, giúp Ngành vận hành, phát triển và hoạch định một cách có trách nhiệm.
Tin đưa ngày: 03/04/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch