Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo "Du lịch có trách nhiệm và Di sản văn hóa"

 
Trong khuôn khổ VITM 2015, Dự án EU-ESRT đã tổ chức hội thảo “Du lịch có trách nhiệm và Di sản văn hóa” vào chiều ngày 3/4/2015.

Chương trình Hội thảo được chia thành hai phiên với chủ đề Nâng cao nhận thức về Di sản văn hóa và Du lịch ở Việt Nam và Năm Du lịch Việt Nam - Kết nối các di sản.


 

Trong phiên thứ nhất, đại diện của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) trình bày bức tranh tổng quan về di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam cùng những khó khăn và thách thức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong hoạt động du lịch.

 

Ông Kai Partale, Chuyên gia phát triển Ngành của Dự án EU-ESRT, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải kết nối chặt chẽ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các nguyên tắc và hoạt động Du lịch có trách nhiệm. Chuyên gia Kai cho rằng cần tiếp thị các sự kiện văn hóa nổi bật của Việt Nam đồng thời lồng ghép những lời khuyên hữu ích dành cho du khách khi tham gia các sự kiện này.

 

Cũng theo ông Kai, để các di sản văn hóa hấp dẫn khách du lịch thì cần phải xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề, mang đậm tính văn hóa, tăng cường thông tin cho du khách, đặc biệt là các công cụ thông tin trực tuyến. 


 

Với tên gọi “Năm Du lịch Việt Nam - Kết nối các di sản”, phiên thứ hai của Hội thảo thực chất là một diễn đàn nhỏ cập nhật cho đại biểu tham dự những thông tin và ví dụ thực tế đã và đang được tiến hành tại các địa phương và doanh nghiệp du lịch.


 

Các câu hỏi định hướng được Ban tổ chức đưa ra xoay quanh những vấn đề thực tế như: quy hoạch khu di sản văn hóa theo hướng bền vững; phương pháp tiếp cận Du lịch có trách nhiệm trong công tác quản lý du khách tại các khu di sản văn hóa; hoạt động cung cấp thông tin và diễn giải cho du khách trong khu di sản văn hóa; tối ưu hóa chiến lược và hoạt động phát triển sản phẩm du lịch về di sản văn hóa gắn kết với thị trường.


Các ý kiến trao đổi và kinh nghiệm quốc tế và trong nước từ các đại biểu sẽ được tổng hợp để giúp ngành Du lịch Việt Nam đề ra các hành động cụ thể, thể hiện trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa.
Tin đưa ngày: 03/04/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch