Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Khóa tập huấn Giảng viên về Quản lý Khách sạn theo VTOS tại Hà Nội

 
Từ ngày 4 - 6/6/2015, Dự án EU-ESRT đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên dành cho Giảng viên về Quản lý khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS tại Hà Nội.

Tham gia khóa tập huấn có 11 học viên là các giảng viên của các trường đào tạo nghề Du lịch và các đào tạo viên VTOS. Khóa tập huấn nhằm mục đích tăng cường thêm đội ngũ giảng viên có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để triển khai các khóa tập huấn kỹ thuật về Quản lý Khách sạn tại các địa phương.Cuối khóa tập huấn, các học viên đã được Dự án EU-ESRT cấp chứng chỉ tham dự.

Tin đưa ngày: 05/06/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch