Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp vụ An ninh Khách sạn

 
Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (tiêu chuẩn VTOS) – Nghiệp vụ an ninh khách sạn mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của nhân viên an ninh/ bảo vệ làm việc tại một khách sạn hoặc cơ sở lưu trú có trách nhiệm ngăn ngừa và phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn về mất mát dưới mọi hình thức và đưa ra hành động xử lý thích hợp.

Nghiệp vụ an ninh khách sạn được thiết kế kết hợp hài hoà với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch Việt Nam và có thể áp dụng linh hoạt vào các loại hình cơ sở lưu trú khác nhau.   

 

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

 

Làm việc với tư cách là một nhân viên an ninh trong khách sạn hoặc cơ sở tương tự với trách nhiệm ngăn ngừa và phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn về mất mát dưới mọi hình thức và đưa ra hành động xử lý thích hợp.

 

 

CHỨC DANH CÔNG VIỆC

 

Thông thường, những người làm công việc này được gọi là:

 

·         Nhân viên an ninh

·         Nhân viên bảo vệ

 

 

DANH MỤC CÔNG VIỆC VÀ PHẦN VIỆC

 

 

Công việc 1: Chuẩn bị làm việc

1. Báo cáo ca làm việc

2. Các tiêu chuẩn của khách sạn về đồng phục và trang phục

3. Vệ sinh và trang phục cá nhân

4. Sổ ghi chép tình hình trong ca và sổ ghi lời nhắn

5. Khách VIP

6. Chuẩn bị ca làm việc

7. Máy nhắn tin và máy bộ đàm

8. Cách sử dụng máy nhắn tin và máy bộ đàm

9. Chìa khoá tổng và chìa khoá tầng

10. Các tình huống khẩn cấp

 

 

Công việc 2: Kiến thức về sản phẩm

1. Khách sạn của bạn

2. C dịch vụ khẩn cấp trong khu vực

3. Đất nước của bạn

4. Công ty của bạn

 

 

Công việc 3: Các kỹ năng điện thoại

1. Chuẩn bị

2. Cách chào khách của khách sạn

3. Bảng ngữ âm chữ cái quốc tế

4. Trả lời điện thoại

5. Các số máy lẻ

6. Công việc và trách nhiệm của các bộ phận trong khách sạn

7. Chuyển cuộc gọi đến bộ phận khác

8. Để cuộc gọi chế độ chờ

9. Ghi lại lời nhắn

 

 

Công việc 4: Tuần tra

1. Sơ đồ của khách sạn

2. Các khu vực công cộng và khu vực dành cho nhân viên

3. Những người/vật thể đáng ngờ

4. Kiểm tra các khu vực trong khách sạn

5. Ghi chép về việc tuần tra

6. Xử lý với các cửa buồng để mở

 

 

Công việc 5: Xử lý mất mát, hư hỏng, tội phạm hoặc tai nạn

1. Sơ cứu y tế

2. Kiểm tra bảo vệ hiện truờng

3. Phỏng vấn nạn nhân

4. Phỏng vấn nhân chứng

5. Ghi lại vụ việc

 

 

Công việc 6: Xử lý các chất cần được kiểm soát

1. Các chất cần được kiểm soát

2. Ghi chép các vật tìm thấy

3. Thông báo cho nguời và đơn vị có liên quan

 

 

Công việc 7: Xử lý khi có người chết trong khách sạn

1. Ấn chuông báo động

2. Kiểm tra buồng khách/khu vực xung quanh

3. Ghi lại sự việc

 

 

Công việc 8: Kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy

1. Các thiết bị phòng cháy chữa cháy

2. Kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy

3. Ghi chép việc kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy

 

 

Công việc 9: Đối phó với hoả hoạn

1. Ấn chuông báo cháy

2. Sơ tán khỏi khách sạn

 

 

Công việc 10: Xử lý với các đe doạ đánh bom

1. Xử lý cụôc gọi

2. Báo cáo về cụôc gọi

3. Sơ tán khỏi khách sạn

 

Công việc 11: Xử lý với nguời không có thẩm quyền

1. Đăng ký khách

2. Tiếp cận những người không có thẩm quyền

3. Ghi lại sự vịêc

 

 

Công việc 12: Kiểm tra tư trang của nhân viên

1. Kiểm tra tư trang tại lối ra dành cho nhân viên

2. Kiểm tra tư trang tại lối ra dành cho nhân viên - không vi phạm

3. Kiểm tra tư trang tại lối ra dành cho nhân viên - có vi phạm

4. Kiểm tra tư trang tại lối ra dành cho nhân viên - từ chối cho kiểm tra

5. Kiểm tra tủ có khoá dành cho nhân viên

6. Kiểm tra tủ có khoá dành cho nhân viên - không vi phạm

7. Kiểm tra tủ có khoá dành cho nhân viên - có vi phạm

 

 

Công việc 13: Kiểm soát thiết bị ra/vào khách sạn

1. Thiết bị mang ra

2. Thiết bị mang vào

 

 

Công việc 14: Kiểm soát nguời ra vào

1. Thẻ nhận dạng nhân viên

2. Kiểm tra thẻ nhận dạng nhân viên

3. Nhân viên làm việc không thuờng xuyên

4. Kiểm tra sự ra vào của các nhà của nhà cung cấp, khách đến thăm, nhân viên  làm việc không thuờng xuyên

 

 

Công việc 15: Kiểm soát rác

1. Kiểm tra rác

2. Ghi lại tài sản/ đồ vật tìm thấy

 

 

Công việc 16: Kiểm soát chìa khoá

1. Bàn giao chìa khoá

2. Tiếp nhận chìa khoá

3. Chìa khoá thất lạc và tìm thấy

4. An ninh về chìa khoá

 

 

Công việc 17: Mở kho

1. Cấp các đồ vật trong kho

2. Ghi chép việc mở kho

 

Công việc 18: Kiểm soát các loại xe ra/vào khách sạn

1.     Kiểm soát các loại xe vào khách sạn

2.     Kiểm soát các loại xe ra khỏi khách sạn

 

Công việc 19: Chăm sóc khách hàng

1.     Xử lý yêu cầu của khách

2.     Xử lý phàn nàn của khách

 

Công việc 20: Kết thúc ca làm việc

1.     Danh mục kiểm tra trong ca làm việc

2.     Bàn giao ca làm việc
Tin đưa ngày: 17/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch