Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Tổng kết hoạt động hỗ trợ phát triển Du lịch có trách nhiệm tại 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

 
Ngày 4/9/2015, tại Hà Giang, Dự án EU-ESRT đã tổ chức Phiên họp kỹ thuật Tổ thường trực và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Phiên họp được tổ chức nhằm tổng kết các hoạt động hợp tác hỗ trợ phát triển Du lịch có trách nhiệm của Dự án EU-ESRT tại 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La và Phú Thọ) trong giai đoạn 2011-2015. Đồng thời phiên họp cũng là cơ hội nhận diện các thách thức trong quá trình hợp tác cũng như các đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác, hướng tới các hoạt động tiếp theo trong thời gian tới.Giai đoạn 2011 - 2015 ghi nhận các hoạt động hỗ trợ tích cực của Dự án EU-ESRT tại khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng từ việc hình thành tổ chức quản lý điểm đến, phát triển quan hệ đối thoại công-tư, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá điểm đến vùng và đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực.

Tại phiên họp, ông Lê Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã thay mặt Tổ giúp việc tóm tắt tình hình hoạt động hợp tác của 8 tỉnh trong năm 2015. Với sự hỗ trợ của Dự án, các tỉnh Tây Bắc đã chủ động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch tại khu vực, phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch và hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương.Từ hoạt động hợp tác của 8 tỉnh trong giai đoạn vừa qua, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT đã chỉ ra rằng các vấn đề liên quan đến phát triển sản phẩm du lịch, tiếp thị và xúc tiến du lịch, phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính và hoạt động quản lý điểm đến được xem là các thách thức chủ yếu tác động tới quá trình hợp tác tại khu vực trong thời gian tới.

Các chuyên gia cũng đề xuất nên sớm thành lập các Tổ công tác hoạt động trên ba lĩnh vực: Phát triển sản phẩm du lịch, Marketing và Phát triển nguồn nhân lực của hai tiểu vùng (tiểu vùng sông Đà và tiểu vùng sông Hồng) với cơ chế Hợp tác Công - Tư. Đồng thời cần sớm xây dựng cơ chế huy động và vận hành Quỹ hoạt động du lịch và xây dựng lộ trình thực hiện E-marketing và duy trì trang web du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Cũng tại phiên họp, ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án EU-ESRT và bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn Dự án đã bàn giao các báo cáo kỹ thuật Phát triển sản phẩm Du lịch của hai tiểu vùng cho đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 8 tỉnh.
Tin đưa ngày: 07/09/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch