Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hội thảo Tăng cường hiệu quả xúc tiến Du lịch tại thị trường Tây Âu

 
Ngày 9/9/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Dự án EU-ESRT đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo Tăng cường hiệu quả xúc tiến Du lịch tại thị trường Tây Âu trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2015 (ITE-2015).

Tham gia tại Hội thảo, chuyên gia phát triển Ngành của Dự án EU-ESRT, ông Kai Partale đã trình bày về vấn đề nâng cao hoạt động xúc tiến của Việt Nam tại thị trường các nước Tây Âu. Trong đó, chuyên gia nhấn mạnh về cách thức cũng như các hoạt động cần phải thực hiện để thu hút thị trường khách du lịch Châu Âu tới Việt Nam một cách bền vững.Trước hết, để xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Tây Âu một cách hiệu quả, cần có một nghiên cứu cụ thể về thị trường khách du lịch Châu Âu. Nắm bắt, thu thập dữ liệu; quản lý, xây dựng hồ sơ khách du lịch đến các hoạt động xúc tiến, thu hút khách du lịch thông qua các kênh báo chí là các hoạt động có liên quan chặt chẽ và thống nhất với nhau.

Ngoài ra, công tác quảng bá cần phải được thực hiện một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Các sản phẩm đang có cần được đẩy mạnh nhằm kích thích khách hàng. Đồng thời, cần tăng cường thương hiệu du lịch Việt Nam bằng những thông điệp thống nhất. Chuyên gia cũng cho rằng vai trò của đại diện cho ngành Du lịch Việt Nam tại thị trường Tây Âu cần được nâng cao trong thời gian tới.

Cuối cùng, ông Kai Partale đề xuất một hướng tiếp cận marketing lý tưởng dành cho hoạt động xúc tiến du lịch tại thị trường này. Hướng tiếp cận này là một chuỗi các hoạt động bao gồm xây dựng các chiến dịch quảng cáo, quan hệ công chúng tại các thị trường nguồn, tổ chức các hội chợ thương mại và các cuộc họp báo, tổ chức các sự kiện xúc tiến, sử dụng mạng truyền thông xã hội, tổ chức các chuyến đi khảo sát dành cho các đơn vị truyền thông và các doanh nghiệp du lịch, tổ chức hội thảo thương mại tại các thị trường mục tiêu và thiết lập cơ hội hợp tác kinh doanh.
Tin đưa ngày: 09/09/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch