Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Đào tạo Đào tạo viên VTOS cho tập đoàn khách sạn Mường Thanh

 
Từ ngày 14 – 26/9/2015, tại Hà Nội, Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ Tập đoàn khách sạn Mường Thanh tổ chức Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS cho các cán bộ của Tập đoàn.

Sự hỗ trợ này của Dự án EU-ESRT nằm trong chương trình hợp tác và hỗ trợ đào tạo đã được Dự án và Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh thống nhất triển khai. Theo đó, bên cạnh các khóa tập huấn kỹ thuật theo tiêu chuẩn nghề VTOS, Dự án sẽ hỗ trợ triển khai ít nhất một khóa đào tạo đào tạo viên VTOS. Mục tiêu nhằm giúp Tập đoàn Mường Thanh từng bước xây dựng riêng cho mình một đội ngũ đào tạo viên nghề theo VTOS, để chủ động đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên nghề cho toàn Tập đoàn trong giai đoạn phát triển quan trọng này.


Học viên tham dự khóa đào tạo đào tạo viên là những cán bộ quản lý, trưởng, phó bộ phận nghiệp vụ đã tham dự và đạt kết quả tốt trong các khóa tập huấn kỹ thuật theo VTOS đã được Tập đoàn tổ chức trong các tháng trước đó. Khóa đào tạo đào tạo viên VTOS cho Tập đoàn Mường Thanh đã được tổ chức, quản lý và giám sát nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy trình và quy định của Dự án EU-ESRT.


Tin đưa ngày: 02/10/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch