Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Phiên họp Ban chỉ đạo Dự án lần thứ hai năm 2015

 
Ngày 27/10/2015, phiên họp lần thứ hai năm 2015 của Ban chỉ đạo Dự án EU-ESRT đã diễn ra tại Hà Nội.

Mở đầu phiên họp, ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án EU-ESRT đã trình bày tóm tắt các kết quả trong quá trình thực hiện Kế hoạch hoạt động số 4 của Dự án. Mặc dù ngành Du lịch Việt Nam trong năm 2015 còn phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Du lịch cũng là ngành nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ với sự ra đời của hàng loạt văn bản nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch. Do vậy, tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án EU-ESRT đã được đẩy nhanh hơn đáng kể so với năm 2014, trong đó có nhiều hoạt động cho kết quả tích cực. Đặc biệt, những tác động của Dự án về Du lịch có trách nhiệm được thể hiện rõ nét qua nhận thức và hành động của các đối tác của Dự án.Tiếp đó, phiên họp đã lần lượt được nghe kế hoạch triển khai các hoạt động theo từng hợp phần trong Kế hoạch hoạt động số 5 của Dự án EU-ESRT qua bài trình bày của Trưởng nhóm Tư vấn Mary McKeon.Về hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế, Dự án EU-ESRT sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ Công tác của Tổng cục Du lịch xây dựng các đề xuất về Luật Du lịch sửa đổi phù hợp với yêu cầu trong nghị quyết của Chính phủ nhằm tăng cường quản lý nhà nước về du lịch. Đồng thời, Dự án cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch thực hiện các hướng dẫn về du lịch có trách nhiệm cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch và các hiệp hội với việc chú trọng đặc biệt vào ba điểm đến ưu tiên. Trong hợp phần này, các hoạt động phổ biến, đào tạo và áp dụng các hướng dẫn về chính sách du lịch có trách nhiệm ở cấp quốc gia và cấp điểm đến cũng được chú trọng triển khai. Năng lực tiếp thị cho Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục được tăng cường trong giai đoạn sắp tới.

Về tăng cường năng lực cạnh tranh và đối thoại công-tư, Dự án sẽ hỗ trợ Hội đồng Tư vấn Du lịch chuẩn bị kế hoạch các nội dung các phiên họp của Hội đồng cũng như ba tổ công tác của Hội đồng. Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các hiệp hội du lịch sẽ được Dự án hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động và tăng cường năng lực thông qua các chương trình đào tạo. Ngoài ra, hợp phần này cũng tập trung tăng cường đối thoại công-tư ở cấp tỉnh và cấp điểm đến tại 3 khu vực thí điểm với việc tổ chức các khóa đào tạo cho điểm đến và doanh nghiệp về du lịch có trách nhiệm, hỗ trợ gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp du lịch trong năm 2016 và hội nghị đối thoại công-tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về giáo dục và đào tạo nghề, trong năm 2016, Dự án sẽ công bố 10 tiêu chuẩn VTOS dưới dạng phiên bản in và phiên bản điện tử với việc phổ biến và thử nghiệm đào tạo các tiêu chuẩn này trong các trường du lịch mới. Bên cạnh đó, Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng một mô hình đánh giá VTOS cũng như các khóa đào tạo VTOS thử nghiệm nhằm triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN. Hơn nữa, Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch cũng cần được củng cố để trở thành một cơ quan quản lý và giám sát chất lượng VTOS bền vững và hiệu quả đồng thời theo dõi các thay đổi về nhu cầu nguồn nhân lực trong ngành Du lịch.Cuối cùng, các thành viên Ban chỉ đạo Dự án đã cùng nhau thảo thuận và tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo đối với Dự án EU-ESRT trong thời gian triển khai sắp tới của Dự án.

 

 
Tin đưa ngày: 27/10/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch