Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Dự án EU-ESRT hỗ trợ Quảng Ninh xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”

 
Trong hai tháng 6 và 7/2015, các chuyên gia Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ du lịch cũng như thực hành Du lịch có trách nhiệm, xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Ninh là điểm đến “an toàn, thân thiện và chất lượng”.

Bộ quy tắc gồm 4 chương, 12 điều, đưa ra những quy định chuẩn mực cơ bản để đánh giá, nhận xét về các hành vi ứng xử trong hoạt động du lịch, dịch vụ nhằm xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc trong ngành Du lịch và các ngành liên quan đến hoạt động du lịch, đội ngũ lao động của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác liên quan đến du lịch, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách khi đến với Quảng Ninh.

Đồng thời, Bộ quy tắc này cũng là cơ sở giúp nâng cao nhận thức của người dân Quảng Ninh và du khách đến thăm quan tại Quảng Ninh về văn minh du lịch, từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, dịch vụ nhất là khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ở nơi công cộng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, dựa trên Bộ Quy tắc ứng xử, khách du lịch sẽ có được những thông tin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đến và tuyên truyền, khuyến cáo những hành vi không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điểm đến Quảng Ninh.

Đặc biệt, Bộ Quy tắc này đã được các chuyên gia Dự án EU-ESRT tích hợp khéo các vấn đề Du lịch có trách nhiệm trong quá trình xây dựng nhằm tăng cường thực hành Du lịch có trách nhiệm, từng bước củng cố vị thế của ngành Du lịch tại Quảng Ninh.

Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ký quyết định ban hành và phổ biến rộng rãi vào ngày 20/10/2015.
Tin đưa ngày: 30/10/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch