Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

33 khách sạn đạt tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh

 
Ngày 19/11, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức hội thảo sơ kết 3 năm triển khai cấp Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch), tính đến tháng 6/2014, Tổng cục Du lịch đã thẩm định, cấp chứng nhận cho 33 khách sạn đạt tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh, trên tổng số 35 khách sạn đăng ký hồ sơ.Qua thẩm định, đánh giá cho thấy, các khách sạn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tổ chức các hoạt động theo quy định của Bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh. Trong đó, các khách sạn đạt cấp độ 4 và cấp độ 5 đã thực hiện bảo vệ môi trường khá chuyên nghiệp và bài bản. Bên cạnh việc tổ chức tập huấn, in ấn tài liệu phổ biến, hầu hết các khách sạn đã lập các trang web về bảo vệ môi trường để cập nhật, phổ biến thông tin, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với từng dịch vụ trong khách sạn. Đồng thời, đã có khách sạn ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng thay thế nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cấp Nhãn Bông sen xanh, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: Việc tổ chức đi đánh giá gặp khó khăn do thiếu kinh phí vì áp dụng thí điểm, miễn phí; việc tham gia cấp Nhãn là tự nguyện, không bắt buộc nên ít đơn vị tham gia. Bên cạnh đó, một số tiêu chí bắt đầu lạc hậu do sự tiến bộ của công nghệ vận hành, quản lý cơ sở lưu trú du lịch.Tại hội thảo, đại diện Tổng cục Du lịch cho biết, để ngày càng có nhiều hơn các khách sạn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển du lịch bền vững, trong thời gian tới, cần chỉnh sửa, bổ sung Bộ tiêu chí cấp Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh, phù hợp với thực tiễn phát triển.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường cho các cơ sở lưu trú du lịch; thường xuyên cập nhật thông tin về các tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội, giới thiệu địa chỉ sản xuất trang thiết bị, vật tư, dịch vụ phục vụ công tác bảo vệ môi trường cho các cơ sở lưu trú du lịch.

 
Tin đưa ngày: 19/11/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch