Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Tập huấn điều tra nguồn nhân lực ngành Du lịch và phổ biến sử dụng phần mềm Quản lý nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch

 
Ngày 20/11/2015, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Du lịch) phối hợp với Dự án EU-ESRT tổ chức Tập huấn điều tra nguồn nhân lực ngành Du lịch và phổ biến sử dụng phần mềm quản lý nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch dành cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch các tỉnh, thành miền Bắc.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong phát triển du lịch, đặc biệt phát triển chất lượng nguồn nhân lực du lịch rất cần thiết trong bối cảnh di chuyển lao động trong ASEAN khi triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về lao động du lịch trong ASEAN (MRA-TP) trong thời gian tới. Do đó, việc triển khai nhiệm vụ điều tra thống kê nguồn nhân lực du lịch Việt Nam năm 2015 nhằm thu thập thông tin về quy mô, cơ cấu nghề nghiệp, chất lượng, sự dư thừa và thiếu hụt về số lượng và kỹ năng của nguồn nhân lực du lịch hiện nay, từ đó có thể dự báo nhu cầu, định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bối cảnh mới; đồng thời để phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách phát triển du lịch Việt Nam.Cuộc điều tra dự kiến được triển khai với quy mô khoảng 30.420 đơn vị là các đơn vị sự nghiệp công về du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, tổ chức, hội, hiệp hội hoạt động về du lịch; tập trung vào thông tin về số lượng, vị trí việc làm, lĩnh vực chuyên môn và chất lượng nguồn nhân lực đối với từng lĩnh vực chuyên môn. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã giới thiệu mẫu phiếu điều tra và biểu tổng hợp; hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật điều tra, xử lý và tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo.Tiếp đó, đại diện Trung tâm thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch. Đây là phần mềm được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và tiếp nhận xử lý thông tin về cán bộ làm công tác về du lịch thuộc Tổng cục Du lịch và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch; 63 Sở VHTTDL, Sở Du lịch và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trên toàn quốc; các phòng ban thuộc quận/huyện; từ đó góp phần quản lý một cách hiệu quả và khoa học nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch từ cấp trung ương đến địa phương.Cũng tại buổi tập huấn, đại diện Dự án EU-ESRT đã giới thiệu về sự hỗ trợ của Dự án đối với công tác phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam, một trong những trọng tâm chính trong giai đoạn hoạt động của Dự án. Các nhóm hoạt động chính bao gồm: Xây dựng tài liệu giảng dạy nghề Du lịch VTOS, giảng dạy về quản lý du lịch có trách nhiệm và đào tạo đào tạo viên; Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Tổng cục Du lịch thông qua các khóa tập huấn chuyên đề cho Viện NCPTDL, Trung tâm TTDL và chuyển giao kỹ thuật cho các Vụ Thị trường Du lịch, Vụ Khách sạn; Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản lý Du lịch có trách nhiệm và Hỗ trợ các cuộc điều tra, khảo sát nghiên cứu về nguồn nhân lực du lịch.

Đồng thời, Dự án cũng đưa ra một số đề xuất đối với hoạt động điều tra nguồn nhân lực ngành Du lịch nhằm tăng cường tính hiệu quả và chính xác của hoạt động này. Thứ nhất, Tổng cục Du lịch cần tổng hợp số liệu từ địa phương, phân tích để đưa ra đề xuất cho việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn ngành và nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý từ mức độ nhân lực quản lý mở rộng ra toàn bộ nguồn nhân lực ngành Du lịch. Thứ hai, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố cần nghiêm túc và tích cực điều tra nguồn nhân lực du lịch tại địa phương và gửi về Tổng cục Du lịch. Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm Quản lý nguồn nhân lực quản lý ngành Du lịch hiện có cũng là rất cần thiết đối với các cơ quan này.

Theo Dự án EU-ESRT, điều tra chuyên sâu về nguồn nhân lực Du lịch đặc biệt có ý nghĩa đối với việc xây dựng chính sách và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch phù hợp với yêu cầu tại địa phương. Bởi dựa trên các kết quả điều tra này, các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch ở địa phương có thể phân tích về nguồn nhân lực du lịch hiện có như tỷ lệ lao động có nghề, tiêu chí tuyển dụng lao động trong cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành, xu hướng nâng cao năng lực cho giáo viên các cơ sở đào tạo nghề du lịch. Từ đó có thể xác định rõ hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về các nghề, kỹ năng cần đào tạo, số lượng người cũng như mức độ chuyên môn cần đạt được…

Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với Dự án EU-ESRT tiếp tục tổ chức tập huấn cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch các tỉnh, thành miền Trung và miền Nam.

 
Tin đưa ngày: 23/11/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch