Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Phổ biến Báo cáo Kỹ thuật về Phát triển sản phẩm du lịch Khu vực Duyên hải miền Trung kèm bản đồ sản phẩm của khu vực

 
Báo cáo kỹ thuật về Phát triển sản phẩm du lịch Khu vực Duyên hải miền Trung đã được chuyên gia Dự án EU-ESRT hoàn thiện, nhằm tăng cường công tác quản lý điểm đến và marketing sản phẩm du lịch ở cấp độ khu vực cho ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Báo cáo đã đưa ra những phân tích bối cảnh sát với tình hình thực tế của ngành Du lịch tại khu vực, trên cở sở đó, xác định và đánh giá các sản phẩm du lịch ưu tiên để có thể kết nối và phát triển, tạo nên một điểm đến cấp vùng.

Ba cụm sản phẩm du lịch chính đã được xác định gồm cụm phía Bắc (các sản phẩm du lịch ưu tiên ở khu vực trung tâm/phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế dọc theo bờ biển), cụm phía Nam ven biển miền Trung (các sản phẩm du lịch ưu tiên nằm dọc theo bờ biển phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Quảng Nam) và cụm Nội địa (các sản phẩm du lịch ưu tiên nằm trong khu vực đất liền của cả ba tỉnh).


Báo cáo cũng đã vạch ra ba chiến lược chính nhằm kết nối các sản phẩm du lịch ưu tiên gồm Con đường Di sản liên kết các sản phẩm văn hóa của khu vực với nhau; Trung tâm du lịch “Thiên đường biển” tập trung phát triển và quảng bá các sản phẩm biển đảo và Con đường sinh thái với các sản phẩm Du lịch cộng đồng và Du lịch sinh thái mới nổi.


Trong phần kết thúc, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT đã thực hiện việc phân tích thực trạng và những thiếu hụt của sản phẩm nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch vùng, trong đó tập trung đánh giá chức năng của sản phẩm trên tuyến và cụm sản phẩm đã xác định.

Đồng thời, mười hai kiến nghị chính về phát triển sản phẩm cho vùng đã được rút ra từ phân tích này, từ việc nâng cao chất lượng thuyết minh tại các điểm di sản tới các tăng cường các loại hình và chất lượng dịch vụ, cũng như hoạt động tại các điểm đến ven biển, đẩy mạnh bảo vệ các làng bản truyền thống chủ chốt khỏi sự đô thị hóa và hiện đại hóa. Ngoài ra, một nội dung nữa là tăng cường phát triển, quảng bá và hợp tác tại các lễ hội và sự kiện du lịch tại khu vực duyên hải miền Trung.


Đi kèm với báo cáo, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT cũng đã đưa ra một bản đồ sản phẩm du lịch của Vùng được xây dựng dựa trên các chuyến khảo sát thực tế. Đây được xem là những nguồn tài nguyên quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước của ba địa phương Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng sử dụng trong hoạt động hoạch định và phát triển du lịch của địa phương nói riêng và của Vùng nói chung trong thời gian tới.


Để tham khảo báo cáo và bản đồ (tiếng Anh và tiếng Việt), xin vui lòng tải file theo liên kết: http://esrt.vn/upload/bandoduyenhaimientrung.zip

Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục phổ biến các báo cáo kỹ thuật về phát triển sản phẩm du lịch tại các Vùng ưu tiên hỗ trợ của Dự án gồm khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và khu vực 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Tin đưa ngày: 27/11/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch