Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Tổng kết hoạt động liên kết phát triển Du lịch ba địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Năm năm 2015

 
Ngày 27/11/2015, Hội nghị Tổng kết hoạt động liên kết phát triển du lịch ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam năm 2015 đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả của công tác liên kết phát triển du lịch tại ba tỉnh Duyên hải miền Trung (DHMT) trong năm 2015, qua đó chỉ ra những thuận lợi cũng như những khó khăn cần khắc phục trong thời gian sắp tới. Đồng thời, hội nghị cũng tập trung cho ý kiến về dự thảo “Kế hoạch liên kết phát triển du lịch ba địa phương năm 2016” và phương hướng triển khai các hoạt động cụ thể.Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Dự án EU-ESRT về công tác quy hoạch, quản lý nhà nước, đào tạo nghiệp vụ cũng như xúc tiến và quảng bá Du lịch. Dự án đã hỗ trợ, phối hợp với Tổ công tác Phát triển Sản phẩm du lịch của ba địa phương xây dựng ba nhóm sản phẩm đặc trưng dựa theo tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của điểm đến và mức độ ưu tiên của khu vực. Các chuyên gia của Dự án cũng đã đề xuất các sản phẩm du lịch chung của khu vực gồm Con đường di sản, Nghỉ dưỡng biển và Con đường sinh thái và Du lịch cộng đồng.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Dự án cũng đã tổ chức các chuyến khảo sát học tập thực tế, các chuyến đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài, các khóa tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ba địa phương. Từ các hoạt động hỗ trợ này, kinh nghiệm về tổ chức quản lý điểm đến theo hướng bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội được phổ biến sâu rộng hơn tới các chủ thể quản lý trong ngành Du lịch.

Tại Hội nghị, bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn Dự án EU-ESRT đã trình bày các hoạt động hỗ trợ Quản lý điểm đến Du lịch có trách nhiệm của Dự án tại 3 tỉnh DHMT trong năm 2016, tập trung vào 3 lĩnh vực chính là phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch và đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm du lịch, Dự án sẽ hỗ trợ Tổ sản phẩm du lịch xây dựng kế hoạch củng cố và phát triển các điểm du lịch ưu tiên nằm trong hai dòng sản phẩm chung của vùng là con đường di sản và đường mòn sinh thái. Về quảng bá xúc tiến, Dự án hỗ trợ Tổ công tác Marketing khu vực phát triển kế hoạch marketing/chiến dịch xúc tiến nhằm thúc đẩy sản phẩm thống nhất chung trong đó có việc xây dựng trang web du lịch chung của vùng DHMT. Kế hoạch/bản đồ tuyến điểm bằng kỹ thuật số kết hợp Bộ Quy tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm đối với du khách, cộng đồng, doanh nghiệp du lịch sẽ được thông qua và phổ biến. Về đào tạo nhân lực, Dự án sẽ hỗ trợ Tổ công tác nguồn nhân lực xây dựng kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực 2016 - 2020 dựa trên phân tích nhu cầu lao động được thực hiện trong năm 2015, cũng như triển khai các khóa đào tạo theo hình thức xã hội hóa.

Tại Hội nghị, Dự án EU-ESRT đã trao cho Báo cáo Kỹ thuật về phát triển sản phẩm du lịch Khu vực Duyên hải miền Trung kèm bản đồ sản phẩm của khu vực.TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ HỖ TRỢ CỦA DỰ ÁN EU-ESRT ĐỐI VỚI BA TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

- Đã bước đầu hình thành mô hình Tổ chức quản lý điểm cho 3 tỉnh

- Bàn giao cho 3 tỉnh một số kết quả nghiên cứu do chuyên gia Dự án EU thực hiện: Chiến lược quản lý điểm đến 3 tỉnh DHMT; Điều tra khách du lịch 2014 tại Tp. Đà Nẵng, Tp. Huế và Tp. Hội An; Báo cáo kỹ thuật Phát triển sản phẩm khu vực DHMT; Đánh giá nhu cầu lao động du lịch 2015 - Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam

- Đã hình thành được 2 trung tâm đào tạo du lịch tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng

- Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ của các Sở VHTTDL; đào tạo nâng cao năng lực cho người đang công tác tại các doanh nghiệp; đào tạo nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm tại các cộng đồng địa phương; đào tạo nâng cao năng lực cho giáo viên của các trường đào tạo du lịch.

 

 
Tin đưa ngày: 27/11/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch