Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Phục vụ Buồng và Lễ tân

 
Được sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Du lịch đã hoàn thành xây dựng dự thảo hai bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Lễ tân và Phục vụ Buồng đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN từ năm 2016.

Hiện nay dự thảo hai bộ tiêu chuẩn này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để đề nghị phê duyệt thành tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch quốc gia theo quy định của Luật việc làm, số 38/2013/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 35, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12, Tổng cục Du lịch xin đăng tải giới thiệu dự thảo 02 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Phục vụ Buồng và Lễ tân trên Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt chính thức.

Địa chỉ tải tài liệu:

http://esrt.vn/upload/Tieuchuan_Phucvubuong_VN.pdf

http://esrt.vn/upload/Tieuchuan_Le_Tan_VN.pdf

Những ý kiến đóng góp về dự thảo bộ tiêu chuẩn nghề Phục vụ Buồng, nghề Lễ tân có thể gửi về địa chỉ e-mail info@esrt.vn.

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các quý vị!

 
Tin đưa ngày: 16/12/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch