Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Giới thiệu phim quảng bá Du lịch có trách nhiệm

 
Nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm, vừa qua Dự án EU-ESRT đã hoàn thành phim ngắn dài 5 phút với nội dung “Giới thiệu về Du lịch có trách nhiệm”.

Đối tượng mà phim hướng tới là tất cả những bên liên quan tới ngành Du lịch, bao gồm các cán bộ quản lý Nhà nước về Du lịch, người lao động trong ngành Du lịch, khách du lịch và người dân tại cộng đồng địa phương. Thông qua những nội dung và hình ảnh được thể hiện trong phim, người xem có thể nắm được những nguyên tắc cơ bản cũng như những lợi ích mà Du lịch có trách nhiệm mang lại cho doanh nghiệp, người dân và môi trường. Nội dung của phim bao gồm cả hướng dẫn cụ thể về thực hành du lịch có trách nhiệm đối với từng nhóm đối tượng kể trên.

Phim được xây dựng với nội dung cơ bản dựa trên tài liệu kỹ thuật “Bộ Công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam” do Dự án EU-ESRT xây dựng và hoàn thành từ năm 2013 và đã được phổ biến rộng rãi trong toàn ngành Du lịch. Dự án tin tưởng rằng phim quảng bá này là một công cụ hữu hiệu để quảng bá Du lịch có trách nhiệm, hướng tới phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Dự án EU-ESRT khuyến khích việc sử dụng phim “Giới thiệu về Du lịch có trách nhiệm” trong các sự kiện, hội chợ triển lãm hay các khóa tập huấn của ngành Du lịch.

Trong thời gian gần đây, du lịch có trách nhiệm đang nổi lên như một hướng đi mới nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và gia tăng tác động tích cực mà ngành Du lịch mang lại. Dự án EU-ESRT hy vọng với sản phẩm phim quảng bá này, nhận thức của các nhóm đối tượng mục tiêu về thực hành Du lịch có trách nhiệm sẽ được nâng cao, từ đó mang lại những kết quả cụ thể về việc sử dụng tối ưu tài nguyên tự nhiên, tôn trọng tính chân thực về văn hóa xã hội của cộng đồng địa phương và đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài và khả thi cho các bên liên quan.

Xem trên YouTube: https://youtu.be/thCxDUwiHIw

Tải bản HD của phim: http://rtvideo.esrt.vn
Tin đưa ngày: 24/12/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch