Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Phiên họp kỹ thuật lần thứ hai về Tổ chức quản lý điểm đến khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung

 
Ngày 27/12/2015, tại TP. Thanh Hóa, Dự án EU – ESRT đã tổ chức phiên họp kỹ thuật lần thứ hai về tổ chức quản lý điểm đến khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung bao gồm: Thanh Hoá - Nghệ An – Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc Dự án EU – ESRT Vũ Quốc Trí đã trình bày mục tiêu hoạt động, hình thức hỗ trợ của Dự án đối với khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung cũng như những yêu cầu, mong đợi của Dự án đối với 4 tỉnh trong quá trình hoạt động; đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa nguyên tắc Du lịch có trách nhiệm vào phát triển du lịch và công tác quản lý điểm đến khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung.

Tại phiên họp, Ban Quản lý Dự án EU và đại diện 4 tỉnh bàn luận về mô hình Tổ chức quản lý điểm đến cấp tỉnh và cấp vùng; dự thảo thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung; liên kết xây dựng quy chế hợp tác của 4 tỉnh; quảng bá du lịch; xây dựng mô hình kiểu mẫu cho ban quản lý điểm đến đa thành phần; phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm; đào tạo nâng cao nguồn nhân lực du lịch; tạo quỹ hoạt động cho ban điều phối du lịch; đề xuất các hoạt động hỗ trợ Tổ chức quản lý điểm đến và phát triển bền vững du lịch có trách nhiệm tại 4 tỉnh Bắc miền Trung trong năm 2016.

Bốn tỉnh Bắc Miền Trung là khu vực tiếp theo nhận được sự hỗ trợ của Dự án nhằm phát triển mô hình Tổ chức quản lý điểm đến. Trước đó, Dự án cũng đã hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho ba khu vực là khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, khu vực 3 tỉnh Duyên hải Miền Trung và khu vực 3 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Theo ông Trương Nam Thắng, cán bộ Quản lý Phát triển Ngành của Dự án EU, mặc dù việc triển khai mô hình này là một quá trình khá phức tạp, tuy nhiên nếu các địa phương đồng thuận, cam kết và quyết tâm thì chắc chắn sẽ đạt được những kết quả nhất định và đem lại lợi ích thiệt thực cho các địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp trong khu vực.

Dưới đây là những bài trình bày tại Phiên họp:

 
 
 Tin đưa ngày: 28/12/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch