Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Sẽ tổ chức Diễn đàn Du lịch của các nhà tài trợ cho ngành Du lịch Việt Nam

 
Đó là ý kiến của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn tại Tọa đàm phối hợp các nhà tài trợ cho ngành Du lịch Việt Nam diễn ra ngày 28/1/2016 tại Hà Nội. Tọa đàm này được tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT.

Dự kiến Diễn đàn sẽ được tổ chức vào tháng 5/2016 tại Hà Nội với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Dự án EU-ESRT và Vụ Hợp tác Quốc tế (Tổng cục Du lịch). Diễn đàn là nơi gặp gỡ của khu vực nhà nước và tư nhân, đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch, các Hiệp hội Du lịch trên cả nước và các tổ chức quốc tế đang có những hoạt động hỗ trợ cho ngành Du lịch Việt Nam.

Diễn đàn sẽ tập trung tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin giữa các nhà tài trợ và Dự án hỗ trợ Ngành. Bên cạnh đó, các vấn đề như hài hòa với tiêu chuẩn nghề du lịch của ASEAN, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, áp dụng tiêu chuẩn xanh trong dịch vụ du lịch nói chung cũng như đặc biệt trong việc phục vụ trên tàu thủy du lịch cũng là các vấn đề được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn này.

 
Tin đưa ngày: 02/02/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch