Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập

 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trong thư chúc mừng năm mới đã có những đánh giá đáng khích lệ đối với ngành Du lịch trong năm 2015. Dự án EU-ESRT trích lược những nội dung quan trọng trong thư chúc mừng này.

Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, nền kinh tế Việt Nam luôn luôn duy trì mức tăng trưởng khá cao, trong đó có sự đóng góp nổi bật của ngành Du lịch. Cùng với sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, Du lịch Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh, ngày càng có những đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế. Sự phát triển Du lịch góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm cho các tầng lớp dân cư trong xã hội.  

Tính đến nay, các hoạt động Du lịch đã thu hút gần 2 triệu lao động trực tiếp và gián tiếp, ở đâu phát triển Du lịch, ở đó đời sống của cộng đồng dân cư được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao, góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống của nhân dân. Xác định Du lịch là một trong ngành kinh tế quan trọng của đất nước, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn xã hội phát huy tiềm năng và thế mạnh của đất nước để đẩy mạnh và phát triển Du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của Du lịch Việt Nam còn gặp phải những khó khăn, bất cập: Năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam chưa được cải thiện nhiều so với các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực phát triển của đất nước còn hạn chế, nhận thức vai trò về Du lịch còn chưa đầy đủ, liên kết giữa các Bộ, ngành, địa phương còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, chưa tạo sức mạnh tổng hợp dựa trên các lợi thế so sánh.

Trong sự phát triển, tiềm năng của Du lịch Việt Nam là hết sức to lớn, nhưng qua thực tế cho thấy những gì mà ngành Du lịch Việt Nam đạt được vẫn còn khiêm tốn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP… ngành Du lịch cũng đứng trước những cơ hội to lớn và cả những thách thức không nhỏ trên con đường phát triển, nhất là đòi hỏi nguồn nhân lực Du lịch phải có nhiều kỹ năng khác ngoài kiến thức chuyên môn.

Trong định hướng phát triển, để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành Du lịch cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ Du lịch; khuyến khích đầu tư nâng cấp và phát triển mạnh mẽ hơn nữa cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Du lịch; tập trung phát triển các tiềm năng Du lịch đặc thù của Việt Nam trên cơ sở khai thác tiềm năng Du lịch Văn hóa, Du lịch sinh thái, Du lịch biển đảo. Đồng thời xây dựng và phát triển những sản phẩm Du lịch cao cấp, khuyến khích và tạo điều kiện để đầu tư xây dựng những khu nghỉ dưỡng cao cấp, tiện nghi, hiện đại và đồng bộ.

Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động Du lịch. Để đạt được những mục tiêu đề ra ngành Du lịch phải có những giải pháp kịp thời như: Có chính sách thị thực tạo thuận lợi cho phát triển Du lịch; Tăng nguồn lực cho quảng bá, xúc tiến, hỗ trợ phát triển Du lịch; Đảm bảo môi trường an ninh, an toàn cho khách Du lịch; Phát triển sản phẩm Du lịch, kiểm soát chất lượng dịch vụ Du lịch; đầu tư hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Du lịch đi đôi với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và liên quan đến Du lịch. Hoạch định chiến lược phát triển Du lịch trên các lĩnh vực như chất lượng phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam, Chiến lược marketing; Thực hiện quy hoạch và đầu tư phát triển gắn liền với triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển Du lịch.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch Việt Nam cần có sự hợp tác kết nối với các cấp các ngành, chính quyền các địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ mạnh mẽ, nhằm nâng cao chất lượng cải thiện môi trường Du lịch, xóa bỏ tình trạng ăn chặn, chặt chém du khách, niêm yết công khai giá, duy trì các đường dây nóng để kịp thời xử lý các phản ánh của du khách.

Du lịch là ngành tổng hợp, chất lượng Du lịch, dịch vụ Du lịch phụ thuộc vào: hạ tầng giao thông; dịch vụ vận tải; môi trường tự nhiên; môi trường xã hội; ý thức cộng đồng; chất lượng nguồn nhân lực; cơ sở vật chất kỹ thuật Du lịch. Để thúc đẩy du lịch phát triển trong thời gian tới cần mở rộng thị trường Du lịch tránh không lệ thuộc vào một thị trường, phải tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử văn hóa Việt Nam. Tập trung phát triển một số vùng Du lịch đặc thù. Phát huy vai trò của doanh nghiệp, địa phương trong công tác xúc tiến, quảng bá. Phải có đội ngũ cán bộ chuyên môn về du lịch. Có cơ chế chính sách phát triển Du lịch Việt Nam trong thời gian tới như thuế, giá thuê đất, Luật Du lịch (sửa đổi), các cơ chế chính sách. Toàn ngành cần lưu ý: xúc tiến quảng bá tạo hình ảnh tốt, thực hiện quy hoạch rộng, tăng cường số lượng và chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tất cả phải đảm bảo phương châm của Du lịch Việt Nam: An toàn, thân thiện, chất lượng.

Sự phát triển thành công của Du lịch Việt Nam sẽ là động lực phát triển mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh, đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách đến với bạn bè quốc tế.
Tin đưa ngày: 05/02/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch