Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nghề Du lịch

 
Ngày 19/02/2016 tại Lào Cai, Dự án EU-ESRT đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Hiệp hội Du lịch Lào Cai và trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai tổ chức hội thảo Tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nghề Du lịch.

Hội thảo được tổ chức với mục đích đưa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề du lịch đến gần nhau hơn, hợp tác chặt chẽ trong đào tạo nghề Du lịch, đáp ứng sát nhu cầu thực tế trên cơ sở áp dụng Tiêu chuẩn VTOS vì lợi ích của các bên tham gia.


Tại Hội thảo, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT đã trình bày các khái niệm liên quan tới tiêu chuẩn VTOS, bối cảnh xây dựng tiêu chuẩn VTOS, cấu trúc tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 và vai trò của Dự án EU-ESRT trong việc cập nhật và phát triển hệ thống VTOS tại Việt Nam.

Ngoài ra, các vấn đề về áp dụng tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 trong đào tạo của các trường Du lịch cũng được nêu ra tại Hội thảo. Các chuyên gia đã chỉ ra các đối tượng có thể áp dụng tiêu chuẩn VTOS, lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn VTOS, mối quan hệ giữa tiêu chuẩn kỹ năng nghề và tiêu chuẩn đào tạo cũng như việc áp dụng tiêu chuẩn VTOS 2013 trong việc xây dựng chương trình đào tạo và bài giảng của các trường đào tạo Du lịch.

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi các hội thảo sẽ được Dự án EU-ESRT tổ chức từ nay đến giữa tháng 4/2016 trên cả nước.
Tin đưa ngày: 19/02/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch