Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Họp Nhóm chuyên gia kỹ thuật về Hệ thống đánh giá năng lực nghề Lễ tân và Phục vụ Buồng theo tiêu chuẩn VTOS

 
Ngày 17 và 18/2/2016, tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án EU-ESRT, các Nhóm chuyên gia kỹ thuật về Hệ thống đánh giá năng lực nghề Lễ tân và Phục vụ Buồng theo tiêu chuẩn VTOS đã nhóm họp nhằm chuẩn bị cho đợt đánh giá thử nghiệm của hai nghề này ở trình độ bậc 1 và 2 cho các học viên đã được các đào tạo viên VTOS đào tạo tại chỗ.

Nội dung của cuộc họp là về các yếu tố kỹ thuật trong hệ thống đánh giá năng lực nghề theo tiêu chuẩn VTOS (hệ thống này do các chuyên gia quốc tế và trong nước của Dự án EU-ESRT xây dựng trong năm 2015 để hỗ trợ cho Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch) như phương thức, cách bố trí sắp xếp, đánh giá năng lực cho các ứng viên (sinh viên hoặc người lao động), những hướng dẫn cho đánh giá viên, cho ứng viên từ khâu đăng ký tham gia hệ thống VTOS đến đánh giá năng lực để được cấp chứng chỉ.

Dự kiến Chương trình đánh giá thử nghiệm nghiệp vụ Lễ tân và Buồng ở bậc trình độ 1, 2 sẽ được bắt đầu triển khai từ tháng 3/2016 tại các địa phương: Hà Nội, Kiên Giang và Huế. Những ứng viên tham gia đánh giá là những người được đào tạo theo tiêu chuẩn VTOS 2013, sinh viên trường du lịch và người lao động.

 
Tin đưa ngày: 19/02/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch