Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Nâng cao năng lực về công tác thống kê Du lịch và xây dựng tài khoản vệ tinh Du lịch cấp tỉnh

 
Nhằm nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin du lịch về công tác thống kê nói chung và xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh nói riêng, Dự án EU-ESRT đã huy động chuyên gia quốc tế và trong nước làm việc từ tháng 3 đến tháng 8/2016.

Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia là xây dựng thí điểm Tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh cho Quảng Ninh và xác định đóng góp của du lịch cho kinh tế tỉnh.

Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua chuỗi các hoạt động, bao gồm khảo sát dữ liệu thống kê du lịch sẵn có của Quảng Ninh, tổ chức phiên họp kỹ thuật với các cơ quan có liên quan của tỉnh, phối hợp làm việc với các cơ quan có liên quan để xây dựng Tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh cho Quảng Ninh và xác định đóng góp của du lịch cho kinh tế tỉnh, để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vào tháng 7/2016.

Trong 3 ngày từ 15/3 - 17/3/2016, nhóm chuyên gia quốc tế và trong nước về thống kê cùng với cán bộ của Trung tâm Thông tin Du lịch đã đến làm việc với cán bộ của Cục Thống kê, Sở Kế hoạch, Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để khảo sát nguồn dữ liệu về thống kê du lịch.

Dự kiến, ngày 24/3/2016 tại Tp. Hạ Long, Dự án EU-ESRT sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp kỹ thuật theo chủ đề trên, với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện cán bộ Cục Thống kê, Sở Kế hoạch, Đầu tư và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; cán bộ các cơ quan, ban ngành có liên quan của tỉnh Quảng Ninh, cán bộ của Vụ Kế hoạch, tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch.

Trên cơ sở bài học thực tế của Quảng Ninh, nhóm chuyên gia của Dự án EU-ESRT sẽ xây dựng phương pháp luận, hướng dẫn cách xây dựng Tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh và xác định đóng góp của du lịch cho kinh tế tỉnh, sau đó sẽ tổ chức tập huấn vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2016 cho cán bộ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch của các tỉnh/thành phố có ngành Du lịch phát triển trên cả nước.  

 
Tin đưa ngày: 21/03/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch